Vår roll

Lantmännen är ett ansvarstagande företag som utvecklar hållbara lösningar. Tillsammans med andra aktörer i vår värdekedja skapar vi lönsamma affärer som samtidigt bidrar till en hållbar livsmedels- och energiförsörjning.

Vårt åtagande

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Det är Lantmännens varumärkeslöfte. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Läs om vårt åtagande

Vår påverkan

Vårt arbete med ansvar och hållbara affärer omfattar ett brett spektrum av frågor, i alla led från jord till bord. Störst fokus har vi på de områden där vi har en betydande påverkan och möjlighet att bidra i rätt riktning.

Läs om vår påverkan

Våra samarbeten

En stor del av vårt arbete med att ta ansvar och utveckla hållbara lösningar sker i dialog och samarbete med leverantörer, kunder, konsumenter och andra aktörer. Tillsammans är en förutsättning för att göra skillnad!

Läs om våra samarbeten

Hållbar odling

Vi blir alltfler människor som ska äta och må bra inom ramen för vad vår enda planet kan producera. För att försörja hela jordens befolkning krävs en omställning i sättet att producera maten. Störst påverkan och potential ligger i odlingsledet.

Mer om Lantmännens arbete för hållbar odling

Utmaningarna

Vårt arbete med ansvar från jord till bord ska bidra till bra mat. Närmare
bestämt till en långsiktigt hållbar produktion av bra mat. Det innebär att ta
sig an tre stora utmaningar, gemensamma för hela världens livsmedelsförsörjning.

Klimatpåverkan
Produktion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan. För att säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även i förädling och transportledet.

Begränsade resurser
Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Matvanor
Vad vi äter och hur vi äter spelar roll. För både hälsan och miljön. Ökad kunskap och fler medvetna val behövs för att främja en hälsosam och hållbar livsstil. Det vill säga matvanor som vi mår bra av och som jorden klarar av.