Föreningsstämma 2017

Stämman hålls den 4 maj kl 10.00 på Hilton Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.