Ekonomiska rapporter

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Stark resultatförbättring i Lantmännen

2015 har på många sätt varit ett unikt år för Lantmännen, och arbetet inom ramen för vår långsiktiga strategi, Strategi 2020, har gett god effekt. Samtliga divisioner ökar sitt rörelseresultat från föregående år.

Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning

Bokslutskommunikéer

Lantmännens bokslutskommuniké publiceras en gång om året. Här redovisas resultatet för årets sista period, samt hela verksamhetsåret.

Till bokslutskommunikéer

Delårsrapporter

Lantmännens delårsrapporter publiceras varje tertail (var fjärde månad) och tidigare varje kvartal.

Till delårsrapporter