Distrikt Kalmar-Öland

Lantmännens nyaste distrikt heter Kalmar-Öland och bildades hösten 2016. Distriktet har idag 322 medlemmar. Nyligen utsågs distriktets första valberedning som nu ska arbeta med att ta fram förslag på fem styrelseledamöter till distriktsstämman som äger rum den 22 mars 2017. Kalmar-Öland är en av Sveriges främsta lantbruksregioner och är präglad av flera decenniers tillväxt med många lantbrukare som satsar på framtiden.

I området finns stor potential att odla kvalitetsspannmål och en stor framtidstro inom mjölken och att lantbrukarna vågar satsa här.


Valberedning

Ingeli Ivansson

Sammankallande
Mob: 070-6653131

ingeli@rugstorp.com

Gunilla Carlsson

Mob: 070-674 79 95

bogard@telia.com

Mats Olsson

Mob: 070-967 90 32

mats.anita@telia.com