Dra nytta av medlemskapet

Emissionsinsatserna är ett av många bra skäl att vara medlem i Lantmännen. Emissionsinsatserna bygger på den del av vinsten från Lantmännens industriverksamhet som fördelas på medlemmarna.

Att handla med emissionsinsatserna är ett bra sätt att dra nytta av medlemskapet. Den som köper fler emissionsinsatser får ökad del i framtida utdelning. Den som säljer kan omvandla emissionsinsatser till reda pengar, vilket kan vara en fördel i samband med en investering eller snabba på utbetalningen i samband med att man avgår ur föreningen.

Handeln med emissionsinsatser ger våra medlemmar möjlighet till ett mer aktivt ägande.

Bengt-Olov Gunnarson, Ordförande, Lantmännen


Handelsdagar

Från januari 2016 är det möjligt att lägga ordrar kontinuerligt. Handeln med emissionsinsatser sker enligt fastställd handelsplan.

Handelsdag är den dag då inkomna ordrar matchas och transaktionspriset fastställs, det publiceras då på denna hemsida. Ordrar ska vara Nordea tillhanda senast kl. 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag, dvs måndagen innan om Handelsdagen infaller en måndag. Ordrar som inkommer efter kl. 13.00 fem bankdagar innan Handelsdag deltar vid nästföljande Handelsdag.

Likviddag infaller tre bankdagar efter Handelsdag, i normala fall torsdag när Handelsdag infaller en måndag. På likviddagen byter emissionsinsatserna ägare och betalningen sker.

Nästa Handelsdag

Nästa handelsdag är den 30 maj. Lämna din order senast måndagen den 22 maj kl.13.00

Handelsdagar för 2017

30 januari
27 februari
20 mars
18 april
30 maj
19 juni
17 juli
14 augusti
25 september
23 oktober
6 november
20 november
11 december

Kurs

Efter varje Handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 4, 2017 är 140 SEK, dvs 140%. 

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 13 mars - 10 april. Inkomna köpordrar uppgick till 5 626 986 kr och köplimit låg mellan 100 - 143 % av nominellt värde. Inkomna säljordrar uppgick till 1 634 702 kr och säljlimit låg mellan 100-139 %. Antalet matchade affärer blev 25 stycken, 5 köp och 20 försäljningar. Totalt omsatt volym uppgick till 1 634 702 st.
Sista köparen fick köpa 30 702 st av 100 000 st enligt order.

Aktuell kurs

Transaktionspris Orderperiod 4, 2017 är 140 SEK, dvs 140%.

Frågor?

Vid frågor kring medlemskapet eller emissionshandeln kontakta gärna avdelningen för Ägarrelationer.

Läs mer om koncernstyrelsens, koncernledningens och revisorernas aktuella innehav av emissionsinsatser >> här.

Den aktuella insiderpolicyn för Lantmännen är under bearbetning.

Tidigare kurser

Är du intresserad av tidigare kurser och mer detaljerad information?
Statistik emissionshandel