Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord.

Stabil utveckling för Lantmännen i första tertialet

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet uppgår till 293 MSEK, jämfört med förra årets resultat på 354 MSEK. Det lägre resultatet är i sin helhet drivet av ett lägre etanolpris.

Ta del av rapporten här

Lantmännen är Sveriges mest hållbara livsmedelsvarumärke

Det visar resultaten från undersökningen Sustainable Brand Index, Nordens största oberoende varumärkesstudie som fokuserar på hållbarhet. 

Mer om Sustainable Brand Index

Lantmännen satsar på morgondagens innovationer

Nu stärker Lantmännen satsningen på forskning och utveckling och ökar det årliga anslaget till Lantmännens Forskningsstiftelse. Fokus ligger på att skapa värde i hela spannmålsvärdekedjan för att utveckla morgondagens innovationer.

Mer om satsningen här

Lantmännen, HKScan och LRF satsar på gemensamt bolag

”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare” heter bolaget som ska bidra till ökad tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling. Syftet med bolaget är att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag.

Mer om Tillväxtbolaget

Rekordstor utdelning till Lantmännens medlemmar

Lantmännen delar ut 566 miljoner kronor till sina ägare, svenska lantbrukare. Den rekordstora utdelningen, som slogs fast på föreningsstämman den 7 maj, är ett resultat av Lantmännens positiva utveckling de senaste åren.

Mer om utdelningen

Se vår film om lärkrutans positiva effekt

Lärkrutan har positiv effekt! Här kan du se en kort film om lärkrutorna som ingår i Lantmännens hållbara odlingskoncept Klimat & Natur. 

Läs mer om lärkrutans positiva effekt

Senaste nyheterna


Våra konsumentvarumärken 

Varumärken riktade mot företag