Vår verksamhet

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.

Lantbruk

Erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Läs mer

Maskiner

Importerar, marknadsför och säljer lantbruks- och anläggningsmaskiner.

Läs mer

Energi

En av Sveriges största producenter av bioenergiprodukter.

Läs mer

Livsmedel

Utvecklar, förädlar och marknadsför livsmedelsprodukter och måltidskoncept.

Läs mer

Gör något för svenska bönder

Vi är vana vid att se livskraftiga svenska åkrar med grödor som frodas. Under våren och sommaren 2018 rådde värmebölja och torkan slog till. Det gjorde att fälten såg annorlunda ut. 

Titta på filmen

Välj rosa bullar och stöd cancerforskningen

Den 4 oktober är det kanelbullens dag och svenskarna fikar som aldrig förr. Under hela månaden säljer Lantmännen och Bonjour sina rosa bullar till stöd för Bröstcancerfonden. 

Mer om Bonjours stöd till cancerforskningen

Innovation från jord till bord

Lärkrutor har en positiv effekt på antalet sånglärkor under hela häckningssäsongen. Det visar en ny rapport som Lantmännen tagit fram tillsammans med WWF, BirdLife Sverige och forskare vid SLU.

Läs mer