Fortsatt positiv utveckling i årets två första tertial

Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt. Resultat efter finansiella poster till och med andra tertialet 2017 uppgår till 1 112 MSEK – att jämföra med 1 021 MSEK för samma period föregående år.

Delårsrapport Tertial två 2017

Havreskal blir möbler

Lantmännen söker ständigt nya utvecklingsområden inom spannmålsvärdekedjan. Havreskal ska utgöra basen i ett material för tillverkning av möbler. 

Mer om Möbler av havreskal

Registrera dig i LM2 nu

Just nu kan du tävla om tio helårsprenumerationer på Dataväxt när du registrerar dig i LM2. Lycka till i tävlingen!

Läs mer och registrera dig

Lantmännens innovation får pris

ThermoSeed och Lantmännen BioAgri i Uppsala prisades när Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lyfte fram framgångsrika innovationer.

Läs mer om priset

Rosa oktober

För sjunde året stödjer nu Bonjour Bröstcancerfonden med en rosa bullar-kampanj. Tack vare de rosa bullarna väntas ytterligare 250 000 kronor kunna skänkas till cancerforskningen.

Mer om de rosa bullarna

Senaste nyheterna