Energi och gröna material

Inom fokusområdet är vi intresserade av projekt som syftar till att höja värdet på jordbrukets hela skörd samtidigt som de gör nytta på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Projekt som är sektorsöverskridande mellan livsmedel, energi, foder eller material kan ge nya möjligheter. Vi är öppna för att finansiera såväl hela projekt som delar av projekt vilka är för stora för att helheten ska rymmas hos oss.

Ökat värde på produkt och sidoströmmar

Vi är generellt intresserade av projekt som syftar till att använda materialströmmarna från jordbruket effektivare. De flesta av sektorns industrier kan ses som bioraffinaderier, vilka blir lönsammare genom att utnyttja helheten bättre. Detta oavsett om slutprodukterna finns inom livsmedel, foder, bioenergi eller grön kemi.

Spannmål har väl utvecklade hanteringskedjor vilka gör den kostnadseffektiv för slutförbrukaren. Stråråvaror, som halm, är etablerade för energianvändning på gårdar med befintlig hanteringskedja, men konkurrerar sällan väl hos värmeverken. Effektivare system för stråhantering skulle göra råvaran mera aktuell för både energiändamål och som bas för grön kemi.

Bioenergi

Lantmännen är verksamma inom stora delar av bioenergisektorn och producerar bland annat bränsleetanol och etanolbaserad diesel av spannmål. Inom bioenergi är vi intresserade av projekt som syftar till att utveckla såväl befintliga som nya energiprodukter, produktionsprocesser och användningsområden.

Biomaterial och biokemikalier

Vi är intresserade av projekt med målet att utveckla nya material och kemikalier med potential att minska samhällets petroleumberoende. Sidoströmmar från kvarnindustrin är dominerande råvaror i de materielprojekt vi engagerat oss i hittills. Detta är naturligt eftersom de är väldefinierade, faller koncentrerat och ofta är lågt värderade. Men också projekt med andra råvaror från bruket av åkermark kan få stöd från oss, liksom projekt med hel spannmål som utgångsmaterial.

Vi diskuterar gärna möjliga råvaror med dig som planerar ett nytt projekt.

 

Kontakta oss

CG Pettersson

Energi och gröna material
Lantmännen R&D
Tel: +46 10 556 19 85

cg.pettersson@lantmannen.com