Livsmedel och förpackningar

Fokusområdets målsättning är att bidra till en hållbar och lönsam utveckling av livsmedelsområdet med spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas. Fokusområdena nedan prioriteras.

Förbättrad brödkvalitet

Vattnets funktionella egenskaper. Dess interaktion med övriga råvaror och ingredienser i de olika processtegen, vid lagringen samt under färdigprodukts livslängd.

Brödskorpans krispighet. Målet är att förlänga krispighet i färdigbakat bröd och laminerade produkter.

Livsmedel med hälsomervärde

Forskningen skall lyfta fram spannmålens hälsoeffekter och ge kunskap som stödjer utvecklandet av livsmedel med hälsopåståenden. Prioriterade områden är kopplingen mellan fullkorn och cerealiefraktioners kolhydratkvalitet på metabola syndromet exempelvis blodsocker- och insulinregleringen. Egenskaper hos havre och råg samt olika cerealiebaserade sidoströmmar och dess fraktioner är av särskilt intresse.

Även mindre projekt som fördjupar vår kunskap inom tarmhälsa och kognitiv förmåga är intressant.

Fraktionering av spannmålskärnor och dess sidoströmmar

Undersöka bästa processval för fraktionering av cerealiekärnor och dess sidoströmmar, så att höga koncentrationer av fiber, stärkelse, proteiner, lipider samt fytokemikalier erhålls.

Utveckla och optimera fraktionernas egenskaper, så att de kan användas som ingredienser och råvaror till befintliga och nya livsmedelsprodukter. Smaklighet, kvalitet och lönsamhet är viktiga parametrar.

Ökad kunskap om hur framtagna ingredienser och råvaror interagerar med övriga komponenter i livsmedelsprodukterna samt hur de processas på effektivast sätt.

Förpackningar

Förpackningskedjan för livsmedel. Frågor såsom design, funktionalitet, hållbarhet och kommunikation är av intresse.


Kontakta oss

Christian Malmberg

Sekreterare 
Livsmedel och förpackningar
Tel: +46 10 556 10 03

christian.malmberg@lantmannen.com