Vänligare vete  
– 20 procent lägre klimatpåverkan

Sedan hösten 2015 är allt vetemjöl från Kungsörnen ”Vänligare vete” framtaget med Lantmännens nya odlingskoncept Klimat & Natur. Konsumenteerna får möjlighet att enkelt göra ett klimatsmart val, samtidigt som lantbrukaren kan höja värdet på spannmålen och få mer betalt med bibehållen skörd per hektar. Vänligare vete är ett resultat av samarbete mellan Lantmännens ägare, svenska lantbrukare, dialog med våra kunder samt ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. 

Hållbar odling från Lantmännen

Odlingskonceptet Klimat & Natur

Klimat & Natur omfattar 39 kriterier som lantbrukaren ska uppfylla i hela kedjan från sådd till skörd och transport, med fokus på att minska klimatpåverkan och främja biologisk mångfald. Resultatet är cirka 20 % lägre klimatpåverkan jämfört med genomsnittlig svensk veteproduktion. Lantbrukarna som odlar vetet får mer betalt för de mervärden de levererar genom odlingsmetoden. Andra delar av odlingsmetoden är till exempel omställning till grön el, mer klimatvänligt gödsel och eco-driving.

Det vänligare vetet odlas just nu på en yta motsvarande 13 000 fotbollsplaner där odlingsmetoden innebär 6000 ton minskade koldioxidutsläpp. 

Lärkrutor för biologisk mångfald

Utöver sänkt klimatpåverkan med 20% bidrar Lantmännens nya odlingsmetod till biologisk mångfald. Ett konkret exempel på det är att så kallade lärkrutor – där den hotade sånglärkan kan landa och hitta mat – lämnas osådda på åkrarna. Sedan 80-talet har antalet sånglärkor minskat med tre fjärdedelar. En av orsakerna till den minskade populationen är att lärkan får svårt att landa och hitta mat i åkern. Med hjälp av lärkrutor, d.v.s. osådda ytor på åkern, kan sånglärkan enklare landa och hitta mat.

Kungsörnens Vänligare Vete

Det är skillnad på vete och vete, och på mjöl och mjöl. Kungsörnens vetemjöl från Lantmännen är därför nu mer hållbart odlat och har ca 20% mindre klimatpåverkan. Det är det och lite till vi menar med ett vänligare vete. 

Kungsörnens Vänligare Vete