Är du morgondagens entreprenör?

Klimatförändringar, en växande befolkning, nya mattrender och hälsorön ställer allt högre krav på framtidens mat och lantbruk. Därför behövs nytänkande och entreprenörskap. Innovation är nyckeln till en hållbar livsmedelsproduktion och ett livskraftigt lantbruk.

Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Idéer behöver rätt miljö för att växa och hos oss får du som entreprenör hjälp med att utveckla din idé till en lönsam affär.

Varje sådd är en start-up


Tillsammans löser vi dagens och framtidens utmaningar

Lantmännens Växthus är en viktig del av vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med dig och andra entreprenörer runtom i landet kan vi hjälpas åt att ytterligare effektivisera lantbruket, trygga matförsörjningen och möta klimatutmaningarna.

På så sätt kan vi erbjuda konsumenter hälsosamma och hållbara produkter i matbutiken.

På så sätt tar vi ett gemensamt ansvar från jord till bord.

Läs mer om Lantmännens forsknings- och innovationsarbete här.

Vi letar efter innovativa idéer inom lantbruks- och livsmedelsområdet som löser dagens och framtidens utmaningar och möjliggör ett livskraftigt lantbruk.

Vad är en bra idé?

En bra idé är en idé som är unik och har hög kommersiell potential. Lantmännens Växthus passar bäst för idéer som kan stå för sig själva och som är tillräckligt starka för att kunna bli egna vinstdrivande företag i framtiden.

Glöm inte teamet! Det viktigaste med en bra idé är att den kommer från ett dedikerat team som brinner för att ta den vidare.

Exempel på idéer att ta vidare i Växthuset

  • Tjänster som effektiviserar lantbrukarnas affärer på gården.
  • Livsmedelsprodukter med specifika hälsofördelar.
  • Nya produkter på biströmmar inom lantbruks- eller livsmedelsproduktionen.
  • Utveckling av hållbar intensifiering kring lantbruket.

Varför ska jag söka?

  • Du får stöd att utveckla din innovativa affärsidé till en lönsam affär
  • Du får träffa och inspireras av andra innovativa entreprenörer inom lantbruk och livsmedel
  • Du får både en praktisk och teoretisk utbildning i affärskunskap
  • Du får lära känna Lantmännen bättre
  • Det är roligt!

Exempel på tidigare projekt

Optimering av kvävegödsling

Jonathan Sjöström, säljare på Lantmännen Lantbruk, deltog i Växthuset 2016. Under programmet tog han fram en metod för säljare att stötta lantbrukare att optimera kvävegödslingen i kvarnvete. Idén ska implementeras brett i Lantmännen under skörden 2018.

Jonathan berättar om Växthuset: "Programmet utvecklade mig som person, gav mig större inblick i affärsutveckling, säljteknik, retorik och ett större nätverk".

Digital rådgivning

Under en av Växthusets omgångar tittade två av Lantmännens medarbetare på möjligheterna att utöka den rådgivning vi erbjuder till växtodlare. Projektet godkändes för en fortsättning och blev en viktig pusselbit i Lantmännens utveckling av digitala tjänster till svenska lantbrukare.

2016 lanserade Lantmännen den första plattformen under namnet LM². Genom LM² samordnas alla affärer på en plattform, samt utvecklar Lantmännens digitala erbjudande till lantbrukarna.

Gröna proteiner

Lantmännen Agroetanol är Nordens största producent av hållbar etanol. För att göra förädlingen av etanolen mer effektiv tittade de på att tillsätta svamp i processen.

Vid sidan av etanolproduktionen upptäcktes att svamparna skulle kunna förädlas till en smaklig grön proteinråvara. Detta undersöktes i Växthuset av en grupp från Agroetanol. Projektet godkändes och fick resurser att vidareutvecklas inom Lantmännen.

Projektet har nu beviljats närmare en halv miljon kronor i bidrag för att utveckla klimatsmart protein som alternativ till konventionell köttproduktion.


Har du frågor kring Växthuset?

Kontakta oss!

Emma Nordell och Jakob Söderström är programansvariga för Lantmännens Växthus. Deras kontaktuppgifter ser ni nedan.

Jakob Söderström

Innovation och affärsutveckling
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 10 59

jakob.soderstrom@lantmannen.com

Emma Nordell

Innovation och affärsutveckling
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 10 13

emma.nordell@lantmannen.com

Om Sting

Sting är en erkänt framgångsrik affärsinkubator med stor erfarenhet av att utveckla affärsidéer och startups. Sting hjälper entreprenörer med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och nätverk och har stöttat över 150 startups. Sting och Lantmännen har ett samarbete sedan 2011 där Sting ger affärsstöd till utvalda Lantmännen-projekt, och är partner i Lantmännens Växthus.

Till Stings hemsida

Om Ideon Agro Food

Ideon Agro Food är en operativ stiftelse som driver innovativa projekt inom livsmedel och lantbruk. Verksamheten bygger framförallt på projektsamarbete mellan företag och universitet. Under åren har mer än 500 projekt genomförts under medverkan av företag av alla storlekar. Från idé till innovation, från forskning till produkt. Några exempel är havredryck (Oatly) och Pro Viva. Lantmännen var en av initiativtagarna till stiftelsen för 30 år sedan och sedan dess har Ideon Agro Food bidragit med sin kompetens i flera av Lantmännens utvecklingsprojekt.

Till Ideon Agro Foods hemsida