Forma framtiden med andra bullar

Visste du att matkonsumtionens klimatpåverkan från jord till bord står för ungefär en fjärdedel av världens klimatpåverkan och att produktionen av råvaran nästan alltid står för huvuddelen av den påverkan? Tillsammans med våra 27 000 svenska bönder har vi ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka odlingen i en mer hållbar riktning. Nu har vi ställt om våra odlingsmetoder av vete och lyckats få ner vår klimatpåverkan med 20%. Vi kallar det ett vänligare vete och du hittar det i Kungsörnens mjölhylla.

Tillsammans formar vi framtiden med andra bullar