Bra mat är ansvarsfullt producerad

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Det är Lantmännens varumärkeslöfte. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Vi ägs av svenska bönder

Kooperationen Lantmännen är grundad på den kunskap och de värderingar som har funnits hos våra ägare i generationer. 25 000 svenska lantbrukare, Lantmännen, förädlar den spannmål som produceras på svenska gårdar och driver verksamheten för att säkerställa ett långsiktigt, hållbart och livskraftigt lantbruk. Som medlem och ägare är man affärspartner och får ta del av verksamhetens vinst i form av utdelning samtidigt som man ansvarar för, och förvaltar, jorden åt kommande generationer.

Kooperationen Lantmännen

Forskning och utveckling

Lantmännen har en lång tradition av forskning och innovation. Det krävs mycket av oss för att kunna möta, och helst överträffa, våra kunder och konsumenters förväntningar. Vi vill möta vår tids utmaningar, säkerställa ett livskraftigt lantbruk och ligga i framkant när det gäller nya produkter och tjänster. Därför investerar vi varje år 250-300 MSEK iolika forsknings- och innovationsprojekt. Satsningarna görs framförallt inom spannmålens värdekedja; från växtförädling till livsmedel.

Lantmännens forskning- och utvecklingsarbete

Ansvar från jord till bord

Kvalitet, säkerhet och spårbarhet är en viktig del av vårt arbete. Vår gröna grodd på förpackningen står för ansvarsfullt producerad mat. Mat som vi anstränger oss att ta fram på ett hållbart sätt, från jord till bord. Vi har ett välutvecklat arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet, med många kontrollpunkter genom produktionskedjan. Samtliga av Lantmännens livsmedels-producerande anläggningar är certifierade enligt internationell standard för livsmedelssäkerhet och granskas av oberoende tredje part. Men för att kunna bli bättre och möta nya krav från kunder och konsumenter fortsätter vi hela tiden att utveckla våra processer och metoder.

Lantmännens kvalitets- och hållbarhetsarbete

Utmaningarna

Vårt arbete med ansvar från jord till bord ska bidra till en långsiktigt hållbar matproduktion. Det innebär att ta sig an tre stora utmaningar, gemensamma för hela världens livsmedelsförsörjning.

Klimatpåverkan

Produktion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan. För att säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även i förädling och transportledet.

Begränsade resurser

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Matvanor

Vad vi äter och hur vi äter spelar roll. För både hälsan och miljön. Ökad kunskap och fler medvetna val behövs för att främja en hälsosam och hållbar livsstil. Det vill säga matvanor som vi mår bra av och som jorden klarar av.


Hållbarhetsbloggen

Claes Johansson, hållbarhetschef, delar med sig av sina reflektioner och perspektiv på temat ansvar från jord till bord.


Hållbara mervärden

Lantmännens kunskap om spannmål och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö.
Vårt arbete med innovation och affärsutveckling har resulterat i flera goda exempel som bidrar till en mer hållbar livsmedelsförsörjning.

Hållbar odling

Vi blir alltfler människor som ska äta och må bra inom ramen för vad vår planet kan producera. För att försörja hela jordens befolkning krävs en omställning i sättet att producera och konsumera mat. Störst klimatpåverkan och potential ligger i odlingsledet.

Mer om Lantmännens arbete för hållbar odling

Havre för hälsan

Havre kan bidra till en jämnare blodsockernivå, sänka kolesterolhalten och hålla magen i form. Lantmännen satsar mycket på forskning och utveckling för att ta tillvara havrens unika hälsoegenskaper.

Inspireras av havre

Växtskydd utan kemikalier

Med Termoseed, Cedomon och Cerall skyddar vi utsädet mot angrepp av bakterier och svampsjukdomar - utan kemisk behandling. 

Biologisk och termisk behandling

Viktiga sakfrågor

Med utgångspunkt i omvärldsbevakning och intressentdialoger har vi identifierat ett antal specifika frågor som är särskilt angelägna för många av våra konsumenter. Framförallt handlar det om frågor kopplade till hållbar odling, våra råvaror och produkter.

Fler viktiga frågor hittar du här

Ekologiskt och konventionellt

Vägen till hållbar odling handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel. Läs mer om utmaningar och möjligheter i de olika odlingsmetoderna.

Läs mer om Ekologiskt och konventionellt

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer om Klimat

Palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.

Läs mer om Palmolja

Våra varumärken

Här hittar du några av våra livsmedelsvarumärken som finns på den svenska marknaden. Klicka på bilderna för att komma till deras webbplatser.