Kvalitets- och hållbarhetsarbete

Vår gröna grodd på förpackningen står för ansvarsfullt producerad mat. Kvalitet, säkerhet och spårbarhet är en viktig del av vårt arbete att ta fram mat på ett hållbart sätt, från jord till bord.


Säkerställa ansvar i värdekedjan

För att säkerställa vårt ansvar i alla led i värdekedjan är vi tydliga gentemot leverantörer om vad vi förväntar oss. Läs mer om Leverantörsuppförandekoden. Det gäller kvalitet, spårbarhet, miljöansvar och att produkter och material produceras med bra arbetsvillkor. Råvaror som odlas eller produceras i regioner, länder eller med metoder som innebär risker för miljö eller människor analyseras. Det kan leda till ytterligare krav eller uppföljning. För livsmedel finns särskilda krav på livsmedelssäkerhet och våra egna krav som omfattar ursprung, säkerhet, risker vid inköp, material, ingredienser, information om produkten samt hälsa.

Våra produkter ska vara säkra för användarna och vi följer internationell standard inom livsmedel. Vi har ett välutvecklat arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet, med många kontrollpunkter genom produktionskedjan. Samtliga av Lantmännens livsmedelsproducerande anläggningar är certifierade enligt internationell standard för livsmedelssäkerhet och granskas av oberoende part.

Alla produkter ska vara spårbara enligt gällande lagstiftningskrav och branschstandard. Vid fel återkallar vi produkter som innebär en risk för användarna.

För att kunna bli bättre och möta nya krav från kunder och konsumenter fortsätter vi hela tiden att utveckla våra processer och metoder.

Läs mer om produkters ursprung, ekologiskt och konventionellt odling, palmolja och andra viktiga sakfrågor.


Hälsosamma livsmedel

Hälsosam kost betyder mycket för konsumenter och hälsa är en stark trend i många länder. Vi vet att god nutrition är en viktig bas för hälsa och har hög ambition för våra produkter. Vi bedriver forskning i framkant inom bland annat kostvanors, kolhydraters och fibrers hälsoeffekter. Vi strävar efter ökat innehåll av fullkorn, minskad mängd salt och socker samt minskad andel och användning av mättat fett.

Några exempel på vad vårt arbete resulterat i är svenskodlade bönor och pasta med bönor, vegetariska proteinrika färdigrätter, Ett Vänligare Vete och En vänligare Råg som är mjöl med mindre klimatpåverkan, ökat sortiment baserat på råg och fullkorn och breddat sortiment för glutenintolerans. Läs mer om vårt Forsknings- och innovationsarbete.


Förpackningar är en del av produkten

Förpackningen är en viktig del för att livsmedlet ska hålla fram till konsument. Lantmännen använder olika förpackningar och material för att bevara produktens kvalitet och skydda produkten, från produktion till kund. Vi väljer förpackningar som skyddar produktens kvalitet, bidrar till energieffektiv transport, är enkel att använda och återvinna utan onödigt svinn och med material som är optimerat och minimerat ur hållbarhetssynpunkt. Det senare betyder att vi undersöker och testar förnybara förpackningsmaterial. Läs mer om nya förpackningar.