De fyra sädesslagen

Vete, havre, råg och korn

Spannmålsbaserade livsmedel ger mycket näring och har många hälsofördelar. Dessutom är de ett prisvärt alternativ i matbutiken! 

Sedan århundranden tillbaka har spannmål spelat en viktig roll för människorna i Norden. Under till exempel 1700-talet när maten var knapp utgjorde spannmål - i form av gröt, välling och bröd - omkring 80 procent av födan. Vi åt tidigare mycket råg och korn, men lite vete. Idag är vetet dock det vanligaste sädesslaget i de nordiska länderna. 

Än i dag är spannmål ett mycket viktigt baslivsmedel som odlas på nästan hälften av världens totala odlade yta.