Vänligare vete - med upp till 20 procents lägre klimatpåverkan

Sedan hösten 2015 är allt vetemjöl från Kungsörnen ett Vänligare vete, framtaget med Lantmännens odlingskoncept Klimat & Natur. Ett odlingskoncept som minskar vetets påverkan på klimatet med upp till hela 20 procent. Vänligare vete är ett resultat av samarbete mellan Lantmännens ägare, svenska lantbrukare, och dialog med våra kunder samt ett omfattande forsknings- och innovationsarbete. 

Med vårt Vänligare vetemjöl är det enkelt att göra ett klimatsmart val.

Odlingskonceptet Klimat & Natur - ett exemepel på hur vi på Lantmännen tillsammans tar ansvar från jord till bord.

Klimat & Natur omfattar 39 kriterier som lantbrukaren ska uppfylla i hela kedjan från sådd till skörd och transport, med fokus på att minska klimatpåverkan och främja biologisk mångfald. Resultatet är upp till 20 procent lägre klimatpåverkan jämfört med genomsnittlig svensk veteproduktion.  Andra delar av odlingsmetoden handlar till exempel om en omställning till grön el, mer klimatvänligt gödsel och eco-driving. Lantbrukarna som odlar vetet får mer betalt för de mervärden de levererar genom odlingsmetoden.

Läs mer om vårt hållbara odlingskoncept här

Det vänligare vetet odlas just nu på en yta motsvarande 18 000 fotbollsplaner och ger en koldioxidbesparing på 8 000 ton CO2!

Lärkrutor för biologisk mångfald

Förutom att minska klimatpåverkan med upp till 20% bidrar Lantmännens nya odlingsmetod till den biologiska mångfalden. Varje lantbrukare anlägger så kallade lärkrutor, osådda delar på åkrarna, där den hotade sånglärkan kan landa och hitta mat. Sedan 80-talet har antalet sånglärkor minskat med tre fjärdedelar bland annat på grund av svårigheter att hitta föda i åkern.

När du köper vårt vänligare vete är du med och bidrar till den biologiska mångfalden.

Läs mer om lärkrutan

Ansvar i odlingsledet

Hör Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson berätta mer om hållbar odling från Lantmännen. 

Hållbar odling från Lantmännen