Kvalitetsmedarbetare till Malmö

Business area/Company
Last day to apply:
Place:

Kvalitetsmedarbetare till Lantmännen Cerealias produktionsanläggning i Malmö

 

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännens livsmedelsdivision. Vi utvecklar, tillverkar och saluför ett brett sortiment av nyttiga och hälsosamma livsmedel med basen i lokalt odlat spannmål. Vår kärnverksamhet är spannmålsbaserade produkter, inklusive mjöl, müsli, knäckebröd, pasta och pannkakor, men vi tillhandahåller även färdigrätter, vegetariska livsmedel och drycker, och mycket mer. Kungsörnen, AXA, START, FINN CRISP, Amo, Regal, Gooh och GoGreen är exempel på våra varumärken, som har ett gemensamt mål; att göra positiv skillnad inom livsmedel!
Läs mer på www.lantmannencerealia.com.

 

Vid Cerealias kvarn i Malmö tillverkas olika typer av spannmålsprodukter som mjöl och bakmixer. Vid kvalitetsavdelningen kontrolleras och kvalitetssäkras både råvaror och produkter dagligen genom kemisk/fysikaliska analyser och bakning. Avdelningen samarbetar med övriga delar inom produktionen och med andra avdelningar inom Cerealia som exempelvis produktutveckling och marknad/sälj.

 

Vi söker en medarbetare till Kvalitetsavdelningen vars huvudsakliga uppgifter kommer att vara:

Kvalitetsanalyser av spannmål och mjölprodukter

Analyserna är av kemisk-fysikalisk karaktär, exempelvis falltalsmätning, viskositetsmätning, degutveckling, okulär bedömning samt bakning med standardiserade metoder.

Provhantering i labdatasystem

Kalibrering av utrustning

Administrativa uppgifter

 

Lämpliga egenskaper för tjänsten är

-          Kvalitetsmedveten

-          Praktiskt lagd

-          Analytisk förmåga med intresse för livsmedelsanalyser

-          Förmåga att arbeta i grupp

-          Helhetssyn

Lämplig bakgrund

-          Kunskaper inom livsmedelstillverkning och livsmedelskemi

-          Erfarenhet av arbete inom livsmedelstillverkning

-          Önskvärt är erfarenhet av analysverksamhet och/eller bakning

Självklart delar du även Lantmännens värderingar öppenhet, helhetssyn och handlingskraft.

 

Detta kan vi erbjuda dig

Lantmännen är en stor internationell koncern och vi har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag.

Förutom förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och kollektivavtal, kommer du att få vara en del av en organisation med goda och hållbara värderingar.

 

Tjänsten innebär en tillsvidareanställning på heltid med placering i Malmö

 

Contact

Jonas Kristensson
Phone: +46 10 556 87 37 Phone: +46 766 96 13 64

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se

Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännens livsmedelsdivision. Vi utvecklar, tillverkar och saluför ett brett sortiment av nyttiga och hälsosamma livsmedel med basen i lokalt odlat spannmål. Vår kärnverksamhet är spannmålsbaserade produkter, inklusive mjöl, müsli, knäckebröd, pasta och pannkakor, men vi tillhandahåller även färdigrätter, vegetariska livsmedel och drycker, och mycket mer. Kungsörnen, AXA, START, FINN CRISP, Amo, Regal, Gooh och GoGreen är exempel på våra varumärken, som har ett gemensamt mål; att göra positiv skillnad inom livsmedel!
Läs mer på www.lantmannencerealia.com.