Bioenergi och gröna material

Omställningen till en biobaserad ekonomi kräver innovation för att utveckla hållbara produktionssystem. Inom fokusområdet är vi intresserade av projekt som syftar till att utnyttja potentialen i jordbruket, samtidigt som de gör nytta på vägen mot ett biobaserat samhälle. Vi är öppna för att finansiera såväl hela, som delar av projekt.

Text uppdaterad 2017-08-14

Bioenergi

Lantmännen producerar bland annat bioetanol, ett förnybart drivmedel där spannmål ursprungligen varit hela råvarubasen, men andra råvaror efterfrågas. Projekt med ursprung i jordbruket för att ta fram miljösmarta gröna bränslekomponenter prioriteras. Vi är intresserade av projekt som syftar till att utveckla såväl befintliga som nya energiprodukter, användning av nya råvaror, produktionsprocesser och användningsområden. Hållbar energi för alla, FN:s hållbarhetsmål nr 7, är identifierat som ett affärskritiskt mål av Lantmännen.

Gröna material och biokemikalier

Vi är intresserade av projekt med målet att utveckla nya gröna material och biokemikalier med potential att minska samhällets petroleumberoende. Sidoströmmar från kvarnindustrin, så som vetekli och havreskal, är dominerande råvaror i de materielprojekt vi engagerat oss i hittills. Detta är naturligt eftersom de är väldefinierade, faller koncentrerat och ofta är lågt värderade, men vi är inte begränsade till dessa strömmar utan ser gärna nya initiativ på utgångsmaterial.

Ökat värde på produkt och sidoströmmar

Vi finansierar gärna projekt som syftar till att använda olika materialströmmar från jordbruket effektivare. De flesta av sektorns industrier är bioraffinaderier, vilka blir lönsammare genom att utnyttja helheten effektivare. Detta oavsett om slutprodukterna finns inom livsmedel, foder, bioenergi eller gröna material, även om vi här fokuserar på just bioenergi och gröna material. Spannmål, vall och stråråvaror, som halm, har potential att bidra till ett biobaserat samhälle. Att nå ett biobaserat samhälle är en stor utmaning och vi är intresserade av projekt med detta som fokus. Vi diskuterar gärna möjliga råvaror med dig som planerar ett nytt projekt.

Kontakta oss

Annelie Moldin

Bioenergi och gröna material
Lantmännen R&D
Tel: +46 10 556 37 17

annelie.moldin@lantmannen.com