Livsmedel och förpackningar

Fokusområdets målsättning är att bidra till en hållbar och lönsam utveckling av livsmedelsområdet med spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas.
Områdena nedan prioriteras.

Texten uppdaterad 2017-08-18

Förbättrad brödkvalitet

Målsättningen med forskningen inom detta område är att, förbättra brödkvalitén, med fokus på skorpans krispighet och inkråmet, samt att ta fram kunskap som kan användas för att producera clean label bröd. Vi tror att detta kan göras genom att öka förståelsen för hur vatten, mjölkvalité och övriga ingredienser interagerar med varandra under de olika processtegen under bakningen och lagringen.

Livsmedel med hälsomervärde

Forskningen skall lyfta fram spannmålens hälsoeffekter och ge kunskap som stödjer utvecklandet av smakliga livsmedel med hälsopåståenden, exempelvis kopplingen mellan fullkorn och cerealiefraktioners kvalitet på metabola syndromet, blodsocker- och insulinreglering, tarmhälsa samt kognition.

Drygt en procent av befolkningen lider av glutenintolerans/celiaki. Vi är intresserade av projekt som fokuserar på att ta bort glutenets negativa effekt för denna grupp. Målet är att på sikt kunna erbjuda alla glutenintoleranta bröd och andra livsmedel, av såväl god kvalitet som positiv effekt för hälsan.

Fraktionering av spannmålskärnor och dess sidoströmmar

Vidareförädling av spannmål behöver utvecklas och effektiviseras genom olika fraktioneringstekniker med fokus på process, identifiering av fraktionernas funktionella egenskaper, kvalitetssäkring och maximering av koncentrationerna av specifika fraktioner. Detta ska uppnås genom att hitta användning för samtliga fraktioner så att inte nya sidoströmmar bildas samt att beräkna kostnader och möjlig lönsamhet.

Vi är intresserade av fraktioner som har hög koncentration av fiber, stärkelse, proteiner, lipider samt fytokemikalier. Dessutom är vi intresserade av förslag till projekt som specifikt fokuserar på förädling och fraktionering av havrefett och vetegroddar.

Förpackningar

Målet är att öka kunskapen i hela förpackningskedjan. Om hur olika val exempelvis kan förlänga hållbarheten hos förpackat bröd med bibehållna egenskaper under dess livslängd, hur miljöbelastningen kan minskas samt hur kommunikationen till konsument förbättras.

Konsumentbeteende

Målet med delområdet är att förstå hur nya rön inom hjärnforskning och beteendevetenskap påverkar konsumenters val i butik och på vilket sätt detta kan påverkas via design och placering i butik med mera.


Kontakta oss

Christian Malmberg

Sekreterare 
Livsmedel och förpackningar
Tel: +46 10 556 10 03

christian.malmberg@lantmannen.com