Lärkrutor ger sånglärkan en födoplats

Lärkrutor, osådda ytor på åkermarken som ingår i vårt odlingskoncept Klimat & Natur, gynnar naturens myller och ger sånglärkan en födoplats.

Läs mer om lärkrutor

SamZon – blommor och bin i odlingslandskapet

I forskningsprojekt och fältförsök utvärderas nya sätt att kombinera grödor och introducera variationer i landskapet som välkomnar bin och humlor som pollinerare, och skalbaggar som fungerar som naturliga fiender för skadeinsekter.

YouTube preview

SamZon - blommor och bin i odlingslandskapet

Biologisk mångfald och välfungerande ekosystemtjänster är viktiga delar av Lantmännens arbete för en hållbar utveckling

Pär-Johan Lööf, projektledare Innovation på Lantmännen Forskning

Thermoseed – unik biologisk utsädesbehandling

Vi behandlar utsäde med en unik, egenutvecklad biologisk metod – ThermoSeed – som bidrar till ett minskat behov av bekämpningsmedel, också det med fördelar för blommor och bin i odlingslandskapet.

Läs mer om Thermoseed