Lantmännens cirkulära affärer

Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi

Vi tar hand om spannmål, restprodukter och gamla brödrester och omvandlar det till biobränsle till våra lastbilar, foder till kycklingar och kolsyra till ditt bubbelvatten. Allt i Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping.

Brödrester återvinns i finska Kotka

I slutet av 2018 invigde Lantmännen ännu en anläggning som återvinner brödrester för vidareförädling till hållbara biodrivmedel. Detta skapar stora fördelar för klimatet och är ett viktigt bidrag i omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi.

Läs mer om återvinning av brödrester

Våra livsmedelsanläggningar i Järna och i Moss i Norge värms upp enbart av biprodukter från produktionen! testlänk

Möbler av havreskal blir nu verklighet

Lantmännen söker ständigt nya utvecklingsområden inom spannmålsvärdekedjan och är en av parterna i ett nystartat projekt finansierat av Vinnova. Syftet är att skapa en helt ny typ av möbler och inredning med biobaserade material – i detta fall sidoprodukter från vår tillverkning av havregryn!

Läs mer om biobaserade material