Växtförädling för ökad motståndskraft

Lantmännen satsar stora resurser på forskning och utveckling av det som ska odlas. Det kräver tålamod. Att förädla fram en ny sorts vete med ökad motståndskraft mot skadedjur, kyla och sjukdomar, som kräver mindre vatten och har en högre mängd protein kan ta mellan 7 och 10 år.

Kartläggning av havrets DNA

Med vår omfattande forskning har Lantmännen genom bolaget CropTailor kunnat kartlägga hela havrets DNA. Världsledande forskning som kommer att kunna ge mer hälsosamma och tåliga havresorter, anpassade till vårt svenska klimat.

Läs mer om nya havrets DNA
YouTube preview

Om växtförädling

Här berättar Claes Johansson, Lantmännens hållbarhetschef, Alf Ceplitis, en av Lantmännens växtförädlare i Svalöv, och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om växtförädlingens avgörande roll för att uppnå en mer hållbar matproduktion – nu och i framtiden.

Odlingskoncept – upp till 20% lägre klimatpåverkan

För att tackla framtidens hållbarhetsutmaningar har Lantmännen utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål som ger upp till 20 procent lägre klimatpåverkan, minskad miljöpåverkan och som bidrar till ökad biologisk mångfald. Odlingskonceptet Klimat & Natur lanserades 2015 och används nu i spannmålsodling runtom i landet.

Läs mer om Klimat & Natur

Precisionsodling

Inom precisionsodlingen hjälper multispektrala kameror – på drönare och sensorer på traktorn – att avgöra grödans behov av gödsel och eventuella växtskyddsmedel. Bilderna kan mäta ner på kvadratcentimetern och optimerar insatserna därefter. Det får stora effekter, inte minst minimeras risken för näringsläckage som kan ha en negativ inverkan på närliggande mark och vatten.

Med satellitteknik kan traktorn orienteras med en precision på 2,5 cm vilket gör att en åker kan köras helt utan överlappning. Precisionskörning med traktor kan ge upp till 10% minskad bränsleförbrukning per hektar åkermark. Och det är bara början på digitaliseringen av det svenska jordbruket - en utveckling som vi på Lantmännen driver på.

Läs mer om precisionsodling