Odlingskoncept Klimat & natur

Ett resultat av det vi redan gjort inom jordbruket är utvecklingen av ett smartare sätt att odla vete som ger cirka 20% lägre klimatpåverkan och samtidigt en ökad biologisk mångfald. Vi fortsätter att utveckla och förbättra odlingskoncept i vår strävan att göra spannmålsodlingen ännu mer hållbar.

Läs mer om våra odlingskoncept

Perenna sädesslag

Forskningen runt perenna spannmålsgrödor väntas ta 15-20 år. Perenna grödor är fleråriga och därför hinner de skapa enorma rotsystem som har flera positiva effekter, inte minst för att de fungerar som en kolsänka.

Fossilfria transporter

Lantmännen arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från transporter – både i egen regi och tillsammans med våra samarbetspartners genom hela värdekedjan. Ett viktigt bidrag i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Läs mer om fossilfria transporter

Klimatsmart gödsel

Gödsel är en av de stora utsläppskällorna inom jordbruket och därför ett av våra viktigaste forskningsområden. Så kallad BAT-gödsel ingår redan i vårt odlingskoncept Klimat & Natur och är ett viktigt första steg.

Precisionsodling

Inom precisionsodlingen hjälper multispektrala kameror – på drönare och sensorer på traktorn – att avgöra grödans behov av gödsel och eventuella växtskyddsmedel. Bilderna kan mäta ner på kvadratcentimetern och optimerar insatserna därefter. Det får stora effekter, inte minst minimeras risken för näringsläckage som kan ha en negativ inverkan på närliggande mark och vatten.

Med satellitteknik kan traktorn orienteras med en precision på 2,5 cm vilket gör att en åker kan köras helt utan överlappning. Precisionskörning med traktor kan ge upp till 10% minskad bränsleförbrukning per hektar åkermark. Och det är bara början på digitaliseringen av det svenska jordbruket - en utveckling som vi på Lantmännen driver på.

Läs mer om precisionsodling