Tidskrift om Cerealier

Tidskriften C samlar aktuell spannmålsforskning från jord till bord. Syftet med tidskriften är att informera om forskning kring cerealier, deras nytta och användningsområde, samt att inspirera till god mat med spannmål och spannmålsprodukter. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse.

Tidskriften C ges ut sedan 1989 och kommer ut med fyra nummer per år. Upplagan är ca 29 000 exemplar. Tidskriften distribueras till opinionsbildare inom mat och hälsa, med det finns möjlighet att själva beställa tidskriften. Skicka då ett mejl till tidskriftenc@lantmannen.com med information om namn, adress, epost och eventuell företag/organisation.

Här presenteras ett urval av de senaste artiklarna från tidskriften. Det går att hitta äldre publikationer i vårt arkiv.