Lantmännens innovationsarbete genomsyrar hela företaget. Vi arbetar aktivt med både intraprenörsskap hos våra medarbetare och med entreprenörer och startups kring öppen innovation.

Innovation och affärsutveckling är en central del av Lantmännens arbete med att ta fram och erbjuda produkter och tjänster med efterfrågade mervärden sett till kvalité, hälsa och miljö, som samtidigt bidrar till utveckling i hållbar riktning. Vad som är bra prestanda och vad som ger mervärden förändras över tid. Lantmännens affärsutveckling innebär därför att steg för steg flytta fram positionerna så att den genomsnittliga prestandan för en produktkategori succesivt förbättras.

Från idé till affär

Vårt innovationsarbete innebär ett aktivt arbete i alla delar i utvecklingen från idé till affär. Utöver den produktutveckling som sker inom våra affärer arbetar vi även med implementeringen av resultat från den forskning vi själva driver eller finansierar på externa institut och universitet. Vi satsar mycket på att öka kompetensen inom affärsutveckling och innovation hos våra medarbetare, för att på så sätt konstant förbättra innovationskulturen på Lantmännen.

Lantmännens Växthus

Växthuset är ett praktiskt utbildningsprogram inom affärsutveckling för anställda inom Lantmännen och externa entreprenörer med en innovativ idé. Här får du hjälp av erfarna entreprenörer att utveckla och spetsa dina idéer för att få en bättre grund att ta dem vidare.

Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Idéer behöver rätt miljö för att växa och hos oss får du som entreprenör hjälp med att utveckla din idé till en lönsam affär.

Läs mer om Lantmännens Växthus

Vi tror på samarbeten

Genom att samarbeta med entreprenörer och startups kan vi tillsammans komma längre och kan på så sätt dra nytta av varandras kompetenser och fördelar. Genom åren har vi tack vare samarbeten lanserat nya affärer, utvecklat produkter och forskat fram resultat.

För att få en bättre kontaktyta till entreprenörer och startups har Lantmännen sen några år tillbaka ett samarbete med Sting, Stockholm Innovation and Growth. Sting är en erkänt framgångsrik affärsinkubator med stor erfarenhet av att utveckla affärsidéer och startups. Sting hjälper entreprenörer med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och nätverk och har stöttat över 150 startups. Utöver kontakterna till entreprenörer ger Sting även affärsstöd till utvalda Lantmännenprojekt.

Cgrain - Automatiserad spannmålsanalys

Cgrain AB är ett företag som utvecklar och säljer instrument för optisk kvalitetskontroll vid spannmålshantering. Det startade som ett forskningsprojekt vid Uppsala Universitet som fick finansiering av Lantmännens Forskningsstiftelse. Samarbetet med utvecklaren Jaan Luup ledde till att Lantmännen bildade bolaget Cgrain tillsammans med Jaan. Idag har bolaget tagit fram ett instrument som kan komplettera manuell visuell analys av spannmål. Cgrain arbetar kontinuerligt med utveckling av sina instrument och sin teknik till nya applikationsområden och marknader.

Mer om Cgrain

CropTailor - havreförädling för framtiden

Lantmännen driver ett av världens mest framgångsrika havreförädlingsprogram, under vilket vi utvecklar havresorter med specialkvalitet för användning i livsmedel och foder. För att maximera utvecklingstakten kombinerar vi vår egen utveckling i Lantmännen Lantbruk med utvecklingen inom det svenska bioteknikföretaget CropTailor, som har utvecklat en teknik för att snabbt och med hög precision förädla havre.

CropTailor startade 2007 och företaget är ett resultat av mångårig forskning och teknikutveckling, finansierat av bland annat privata finansiärer, Vetenskapsrådet, Formas, Stiftelsen Lantbruksforskning och Lantmännens Forskningsstiftelse. Genom sin teknik kan CropTailor ta fram havre med speciella kvaliteter, exempelvis havre med högre halter av betaglukan och protein, samt högre motståndskraft mot växtsjukdomar. Lantmännen äger en majoritet av bolaget och samarbetar tätt med entreprenören bakom.

Mer om CropTailor

Några av våra innovationer

Lantmännen har lanserat flertalet spännande innovationer på marknaden, både i form av produkter och tjänster. Två exempel på sådana innovationer är naturliga växtskyddsmedel samt Kungsörnens bönpasta.

Lantmännen BioAgri

Lantmännen BioAgri är ett resultat av ett forskningssamarbete med SLU från 80-talet om bakterier mot utsädesburna sjukdomar i spannmål. Lantmännen BioAgri startade 1996 och använder naturliga mikroorganismer som bas för utveckla och sälja miljövänliga bekämpningsmedel och produkter för tillväxtreglering inom jord- och skogsbruk samt för den hortikulturella näringen. Grunden i de växtskyddsmedel som BioAgri utvecklar finns naturligt i jorden. Detta bidrar till bättre tillväxt, ökade skördar och mindre gifter i naturen.

Mer om Lantmännen Bioagri

Kungsörnens Bönpasta

I februari 2016 lanserades en världsunik nyhet i pastahyllan, Kungsörnens bönpasta! Denna pasta är gjord på 30 % öländska bönor vilket tillför protein och fibrer samtidigt som pastan behåller sin smidighet och smak. De första försöken startades 2014 av en examensarbetare på Lantmännen som bevisade att en blandning av spannmål och bönor resulterade i en mycket intressant pasta. Bakom lanseringen stod både utvecklingsteamet på Lantmännen och de lantbrukare som odlat bönorna som finns in pastan.

Se bönpasta