Är du morgondagens entreprenör?

Klimatförändringar, en växande befolkning, nya mattrender och hälsorön ställer allt högre krav på framtidens mat och lantbruk. Därför behövs nytänkande och entreprenörskap. Innovation är nyckeln till en hållbar livsmedelsproduktion och ett livskraftigt lantbruk.

Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Idéer behöver rätt miljö för att växa och hos oss får du som entreprenör hjälp med att utveckla din idé till en lönsam affär.

Varje sådd är en start-up

 

Växthuset Foodtech

Uppskalning av morgondagens matinnovationer

Vi på Lantmännen har sedan länge jobbat för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Vi finns med och bidrar positivt i alla delar av kedjan – via växtförädlingen, vid sådd och skörd på lantbrukarens gård och i våra livsmedelsfabriker, som sedan blir bra mat på tallriken.

Det finns många utmaningar för framtidens hållbara matproduktion. Men med smartare livsmedelslösningar kan vi förbättra hälsan – för dig, för samhället och för planeten. Dessa lösningar kan vara allt från anpassade produkter som passar just dina behov, nya distributionskedjor, och produkter med minimerat klimatavtryck och ökad biologisk mångfald.

Vad är Växthuset Foodtech?

Lantmännens Växthus är ett utbildningsprogram för dig som behöver affärsutveckling och praktisk produktutveckling för att förbättra och skala upp en affärsidé. Programmet genomförs tillsammans med Foodhills och Ideon Agro Food. Växthuset består av en serie workshops och ett avslutande draknäste under hösten 2018. Under programmet arbetar vi med förpackningslösningar, receptutveckling, affärsmodeller, provkörningar och mycket mer!

Programmet är kostnadsfritt, du betalar endast dina egna resor till och från workshoparna. Du behåller självklart alla rättigheter din idé.

Genom att använda ny teknik inom livsmedelsområdet kan vi utveckla nya spännande lösningar. Detta är vad vi kallar för Foodtech.  På så sätt kan vi ta fram näringsrika livsmedel och smartare sätt att producera och tillhandahålla mat.

För att en matinnovation ska bli verklighet och kunna göra skillnad för många, måste den skalas upp från kök till produktion. Recept måste anpassas, produkter provköras, smaker utvecklas, förpackningar designas och konsumenter tillfrågas. Här kan vi på Lantmännen vara med och bidra. I Växthuset Foodtech hjälps vi åt att skala upp din idé så att den kan göra skillnad.

Vilken typ av idéer söker vi?

Vi söker dig som har en idé eller lösning inom mat eller livsmedelsproduktion som kan hjälpa oss med framtidens matinnovationer.

Vi letar efter idéer som kan ge oss:

  • Nya, hälsosamma och smakrika livsmedelsprodukter
  • Smartare distribution av livsmedel
  • Minskad klimatpåverkan inom alla delar av livsmedelsproduktionskedjan
  • Förbättrade måltider inom offentlig verksamhet

Du ska ha kommit en bit på väg och din idé ska vara redo att skalas upp och provköras!

Jakob Söderström, programansvarig för Växthuset, berättar mer om programmet:

Jonathan Sjöström, säljare på Lantmännen Lantbruk, berättar om sitt deltagande i Växthuset:

Tillsammans löser vi dagens och framtidens utmaningar

Lantmännens Växthus är en viktig del av vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med dig och andra entreprenörer runtom i landet kan vi hjälpas åt att ytterligare effektivisera lantbruket, trygga matförsörjningen och möta klimatutmaningarna.

På så sätt kan vi erbjuda konsumenter hälsosamma och hållbara produkter i matbutiken.

På så sätt tar vi ett gemensamt ansvar från jord till bord.

Läs mer om Lantmännens forsknings- och innovationsarbete här.

Vi letar efter innovativa idéer inom lantbruks- och livsmedelsområdet som löser dagens och framtidens utmaningar och möjliggör ett livskraftigt lantbruk.

Exempel på tidigare projekt

Optimering av kvävegödsling

Jonathan Sjöström, säljare på Lantmännen Lantbruk, deltog i Växthuset 2016. Under programmet tog han fram en metod för säljare att stötta lantbrukare att optimera kvävegödslingen i kvarnvete. Idén ska implementeras brett i Lantmännen under skörden 2018.

Jonathan berättar om Växthuset: "Programmet utvecklade mig som person, gav mig större inblick i affärsutveckling, säljteknik, retorik och ett större nätverk".

Digital rådgivning

Under en av Växthusets omgångar tittade två av Lantmännens medarbetare på möjligheterna att utöka den rådgivning vi erbjuder till växtodlare. Projektet godkändes för en fortsättning och blev en viktig pusselbit i Lantmännens utveckling av digitala tjänster till svenska lantbrukare.

2016 lanserade Lantmännen den första plattformen under namnet LM². Genom LM² samordnas alla affärer på en plattform, samt utvecklar Lantmännens digitala erbjudande till lantbrukarna.

Gröna proteiner

Lantmännen Agroetanol är Nordens största producent av hållbar etanol. För att göra förädlingen av etanolen mer effektiv tittade de på att tillsätta svamp i processen.

Vid sidan av etanolproduktionen upptäcktes att svamparna skulle kunna förädlas till en smaklig grön proteinråvara. Detta undersöktes i Växthuset av en grupp från Agroetanol. Projektet godkändes och fick resurser att vidareutvecklas inom Lantmännen.

Projektet har nu beviljats närmare en och en halv miljon kronor i bidrag för att utveckla klimatsmart protein som alternativ till konventionell köttproduktion.

Har du frågor kring Växthuset?

Kontakta oss!

Jakob Söderström och Jakob Lindblad är programansvariga för Lantmännens Växthus. Deras kontaktuppgifter ser ni nedan.

Jakob Söderström

Innovation och affärsutveckling
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 10 59
jakob.soderstrom@lantmannen.com

Jakob Lindblad

Innovation project manager

Lantmännen R&D 
Tel: + 46 10 556 39 82

jakob.lindblad@lantmannen.com