Är du morgondagens entreprenör?

Klimatförändringar, en växande befolkning, nya mattrender och hälsorön ställer allt högre krav på framtidens mat och lantbruk. Därför behövs nytänkande och entreprenörskap. Innovation är nyckeln till en hållbar livsmedelsproduktion och ett livskraftigt lantbruk.

Lantmännens Växthus är en accelerator för åkerns innovationer och alla idéer som rör matproduktion – från jord till bord. Idéer behöver rätt miljö för att växa och hos oss får du som entreprenör hjälp med att utveckla din idé till en lönsam affär.

Varje sådd är en start-up


Lantmännens Växthus Agtech

Sverige ligger i framkant för framtagandet och implementering av innovativa digitala lösningar inom lantbruket. Precisionsodling, digitala affärssystem och beslutsstödsverktyg har framgångsrikt utvecklats de senaste 20 åren och ökat produktiviteten för de svenska bönderna. Lantmännen har varit en viktig spelare inom detta, som exempel lanserades 2017 LM2, en portal där lantbrukarna har alla sina digitala tjänster från Lantmännen samlade på ett ställe. Nu är det dags att ta nästa steg!

Under våren 2018 genomför Lantmännen tillsammans med Agroväst Växthuset Agtech, programmet som fokuserar på lantbruksinnovationer. Den här omgången letar vi särskilt efter idéer inom det digitala lantbruket.

Har du en affärsidé eller ett företag som hanterar digitala lösningar för lantbruket, som du vill ha hjälp att ta vidare? Då ska du söka till Växthuset Agtech!

Vi söker de mest innovativa idéerna och drivna entreprenörerna i Sverige som vill vara med och driva den digitala revolutionen inom svenskt lantbruk. Allt ifrån digital farming, precisionsodling, beslutsstödsverktyg och digitala mätsystem är av intresse.

Har du utvecklat en ny teknik som är är intressant för lantbruket? Är du en lantbrukare som löst ett problem på din gård och vill ha hjälp att skala upp det till en affär? Vi tror på att framtidens jordbruk är digitalt! Ta chansen och skicka in en ansökan till Växthuset Agtech här.

Vad vi söker efter:

 • Ni som har en idé eller lösning för det svenska lantbruket.
 • Ni som vill förbättra er affärsmodell eller optimera er prototyp genom att testa den tillsammans med våra experter och/eller på marknaden.
 • Ni som redan har en produkt på marknaden och behöver stöd och nätverk för att expandera er verksamhet.

Programmet innehåller övningar inom säljteknik, presentationsövningar, affärsutveckling, immaterialrätt och teamutveckling – men också diskussioner och inspirationsföreläsningar. Under programmets gång kommer du att få testa din idé på personer med kunskap om branschen, samt knyta kontakter med både kursdeltagarna, Lantmännen, DataVäxt och Agroväst. Du får även en mentor som hjälper dig framåt under resans gång. Programmet är kostnadsfritt, du betalar endast dina egna resor till och från workshoparna. Du behåller självklart alla rättigheter din idé!

Jakob Söderström, programansvarig för Växthuset, berättar mer om programmet:

Jonathan Sjöström, säljare på Lantmännen Lantbruk, berättar om sitt deltagande i Växthuset:


Tillsammans löser vi dagens och framtidens utmaningar

Lantmännens Växthus är en viktig del av vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med dig och andra entreprenörer runtom i landet kan vi hjälpas åt att ytterligare effektivisera lantbruket, trygga matförsörjningen och möta klimatutmaningarna.

På så sätt kan vi erbjuda konsumenter hälsosamma och hållbara produkter i matbutiken.

På så sätt tar vi ett gemensamt ansvar från jord till bord.

Läs mer om Lantmännens forsknings- och innovationsarbete här.

Vi letar efter innovativa idéer inom lantbruks- och livsmedelsområdet som löser dagens och framtidens utmaningar och möjliggör ett livskraftigt lantbruk.

Vad är en bra idé?

En bra idé är en idé som är unik och har hög kommersiell potential. Lantmännens Växthus passar bäst för idéer som kan stå för sig själva och som är tillräckligt starka för att kunna bli egna vinstdrivande företag i framtiden.

Glöm inte teamet! Det viktigaste med en bra idé är att den kommer från ett dedikerat team som brinner för att ta den vidare, vill du gå själv går det bra men vi ser gärna att ni är 2-3 personer.

Exempel på idéer att ta vidare i Växthuset

 • Tjänster som effektiviserar lantbrukarnas affärer på gården.
 • Livsmedelsprodukter med specifika hälsofördelar.
 • Nya produkter på biströmmar inom lantbruks- eller livsmedelsproduktionen.
 • Utveckling av hållbar intensifiering kring lantbruket.

Varför ska jag söka?

 • Du får stöd att utveckla din innovativa affärsidé och testa om den kan bli en lönsam affär
 • Du får träffa och inspireras av andra innovativa entreprenörer inom lantbruk och livsmedel
 • Du får både en praktisk och teoretisk utbildning i affärskunskap
 • Du får lära känna Lantmännen bättre
 • Det är roligt!

Exempel på tidigare projekt

Optimering av kvävegödsling

Jonathan Sjöström, säljare på Lantmännen Lantbruk, deltog i Växthuset 2016. Under programmet tog han fram en metod för säljare att stötta lantbrukare att optimera kvävegödslingen i kvarnvete. Idén ska implementeras brett i Lantmännen under skörden 2018.

Jonathan berättar om Växthuset: "Programmet utvecklade mig som person, gav mig större inblick i affärsutveckling, säljteknik, retorik och ett större nätverk".

Digital rådgivning

Under en av Växthusets omgångar tittade två av Lantmännens medarbetare på möjligheterna att utöka den rådgivning vi erbjuder till växtodlare. Projektet godkändes för en fortsättning och blev en viktig pusselbit i Lantmännens utveckling av digitala tjänster till svenska lantbrukare.

2016 lanserade Lantmännen den första plattformen under namnet LM². Genom LM² samordnas alla affärer på en plattform, samt utvecklar Lantmännens digitala erbjudande till lantbrukarna.

Gröna proteiner

Lantmännen Agroetanol är Nordens största producent av hållbar etanol. För att göra förädlingen av etanolen mer effektiv tittade de på att tillsätta svamp i processen.

Vid sidan av etanolproduktionen upptäcktes att svamparna skulle kunna förädlas till en smaklig grön proteinråvara. Detta undersöktes i Växthuset av en grupp från Agroetanol. Projektet godkändes och fick resurser att vidareutvecklas inom Lantmännen.

Projektet har nu beviljats närmare en och en halv miljon kronor i bidrag för att utveckla klimatsmart protein som alternativ till konventionell köttproduktion.


Har du frågor kring Växthuset?

Kontakta oss!

Emma Nordell och Jakob Söderström är programansvariga för Lantmännens Växthus. Deras kontaktuppgifter ser ni nedan.

Jakob Söderström

Innovation och affärsutveckling
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 10 59

jakob.soderstrom@lantmannen.com

Emma Nordell

Innovation och affärsutveckling
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 10 13

emma.nordell@lantmannen.com

Om Agroväst

Agroväst, som har funnits sedan 1992, är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Bolaget identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med näringens aktörer. Agroväst genererar ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort.

Till Agrovästs hemsida