Hållbar utveckling

Vår vision handlar om att förädla åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt, och på så sätt bidra till ett livskraftigt lantbruk. Med kunskapen om spannmål och vårt långsiktiga förhållningssätt vill Lantmännen ta en aktiv roll för en mer hållbar energi- och livsmedelsförsörjning. På de här sidorna beskriver vi vårt arbete med ansvar från jord till bord, med fokus på de frågor som har störst betydelse för ett långsiktigt hållbart, lönsamt och livskraftigt lantbruk.

En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att ta fram och erbjuda produkter och tjänster med mervärden för hälsa och miljö.

Hållbar odling

Vårt nya odlingskoncept Klimat & Natur minskar klimatpåverkan från spannmålsodling med upp till 20%. Hittills har vi skördat cirka 70 000 ton klimatsmartare vete årligen på svenska åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläppen av koldioxid. 

Läs mer om vår hållbara odlingsmetod

Forskning & innovation

För att vi ska kunna utvecklas, möta våra utmaningar och behålla vår ställning som ett lönsamt företag satsar vi därför på forskning och innovation inom våra olika verksamhetsområden. 

Läs mer om vår forskning & innovation

Vår roll

Lantmännen är ett ansvarstagande företag som utvecklar hållbara lösningar. Tillsammans med andra aktörer i vår värdekedja skapar vi lönsamma affärer som samtidigt bidrar till en hållbar livsmedels- och energiförsörjning.

Vårt åtagande

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Det är Lantmännens varumärkeslöfte. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Läs om vårt åtagande

Vår påverkan

Vårt arbete med ansvar och hållbara affärer omfattar ett brett spektrum av frågor, i alla led från jord till bord. Störst fokus har vi på de områden där vi har en betydande påverkan och möjlighet att bidra i rätt riktning. 

Läs om vår påverkan

Våra samarbeten

En stor del av vårt arbete med att ta ansvar och utveckla hållbara lösningar sker i dialog och samarbete med leverantörer, kunder, konsumenter och andra aktörer. Tillsammans är en förutsättning för att göra skillnad!

Läs om våra samarbeten

Hållbara affärer

Efterfrågan på odlade råvaror ökar samtidigt som det blir alltmer fokus på utmaningarna för framtidens energi- och livsmedelsförsörjning. Lantmännens kunskap och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö. En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. Särskilt fokus har vi på insatser som bidrar till mer hållbar odling. Hållbara affärer handlar för oss också om att använda alla typer av resurser i vår förädlingsverksamhet så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i leverantörskedjan.

Spannmål är vår röda tråd

Spannmål är basen för Lantmännens affärsverksamhet. Vårt bidrag till utvecklingen av en mer hållbar livsmedels- och energiförsörjning tar utgångspunkt i vår kunskap om spannmålsförädling och vår närvaro hela vägen från jord till bord. Ökad tillväxt från hållbara affärer förutsätter nära samarbete med andra aktörer: Utveckling och innovation tillsammans med forskare och leverantörer, och konstruktiv dialog med kunder och konsumenter kring vilka mervärden som efterfrågas respektive kan erbjudas.

Hållbarhetsredovisning & Uppförandekod

Hållbarhetsredovisning

Vi eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling och tillämpar GRIs riktlinjer G4. Vi publicerar årligen en integrerad Års- och hållbarhetsredovisning, med bilagan Hållbarhetsrelaterade indikatorer som komplement.

Mer om Hållbarhetsredovisningen

Uppförandekod

I Lantmännens uppförandekod finns samlade riktlinjer för hur vi ska arbeta på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden gäller för alla Lantmännens medarbetare och styrelseledamöter. Relevanta delar gäller också för leverantörer, återförsäljare och andra affärspartners.

Här kan du ladda ned och läsa vår uppförandekod i sin helhet 
Lantmännens uppförandekod 
Lantmännen's Code of Conduct (English)
Lantmännens leverantörsuppförandekod

Hållbarhetsbloggen

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson delar med sig av reflektioner och perspektiv på temat ansvar från jord till bord. Se hela Hållbarhetsbloggen

För frågor och dialog, välkommen att kontakta hållbarhetschef Claes Johansson: claes.johansson@lantmannen.com, telefon 010-556 10 05.