Lantmännen och We Effect

Lantmännen har valt att stödja biståndsorganisationen We Effect. Sedan 2003 ger vi årligen ett organisatorisk bidrag. Dessutom stödjer Lantmännen ett projekt i södra Malawi som riktar sig till lantbrukare och skolbarn. De lokala bönderna får hjälp med utbildning i hållbara odlingsmetoder och affärsutveckling, och skolbarnen i området får gratis skolluncher vilket gör att de får bättre studieresultat och att närvaron i skolan ökar. 

Hemma igen från Malawi

De fyra Malawiresenärerna från Lantmännen är tillbaka igen från The Warm Heart of Africa med resväskorna fulla av intryck. Resan tillsammans med WeEffect blev givande för alla parter och gruppen fick träffa flera lokala jordbrukare under sin vistelse. De fick också besvara många nyfikna frågor om Lantmännen som kooperativ.

Det blev en intensiv och het vecka i 42-gradig värme. Gruppen besökte fem byar som arbetar på olika sätt för att skapa ett litet överskott från sitt jordbruk. Gemensamt för byarna är att de fått hjälp att starta samarbeten för att öka skördar och minska fattigdom och hunger.

Fattigdomen är mycket utbredd i detta land där 85 procent livnär sig på lantbruk i någon form. Redan en liten åtgärd kan få stor effekt på bybornas välmående. Vad hjälpen från biståndsorganisationer som WeEffect sedan består i beror på vad som bäst behövs. Alla byar har olika visioner och önskemål och därför ser också vägarna olika ut.

Många får hjälp att starta en enkel form av sparkassa, där medlemmarna sedan kan låna till utsäde, kanske lite gödsel eller rentav ett plåttak (ett plåttak är drömmen för många här där de flesta taken består av halm). I exempelvis Tisikele cluster har man lyckats spara ihop tillräckligt mycket för att köpa en enkel, dieseldriven kvarn. I dag kan byborna därför sälja ett litet överskott av majsmjöl och få mer pengar än vad de skulle fått genom att sälja den obearbetade majsen.

Karl-Axel Karlsson planterar ett träd.. Foto: Helena Holmkrantz

Möte under mangoträd.. Foto: Karl-Axel Karlsson

På väg ut för att studera… Foto: Helena Holmkrantz

Den svenska gruppen fick träffa flera jordbrukare under resan och de blev många intressanta och spännande diskussioner på plats i fälten. Alla fyra resenärer från Lantmännen var väldigt glada för den värdefulla erfarenheten som resan innebar.

– Resan var helt fantastisk! Roligast har varit att se de malawiska böndernas stolthet när de visar upp sina byar och odlingar, säger Malin Gustafsson, mjölkbonde i Ryssby i Småland.

– Det var väldigt engagerade människor i byarna, som välvilligt visade oss runt. De är så intresserade av hur Lantmännen är uppbyggt. Man blir imponerad av alla kloka frågor, säger Karl-Axel Karlsson, produktionsledare på Unibake i Örebro.

– Kul att se att stödet de får inte bara gynnar individer utan även stärker familjebanden och stärker hela byar. Jag slogs även av vänligheten hos alla som vi träffade och den vilja de hade att jobba tillsammans och bilda kooperativ. Det var givande för oss att kunna hjälpa dem och svara på deras frågor, säger Rebecka Tideström, analytiker inom affärsutveckling och support på Gemensamma Funktioner i Stockholm.

– Genom resan fick vi en bra inblick i biståndsarbete överlag och i synnerhet hur WeEffect jobbar. Den kooperativa idén är ganska ny för de flesta bönder här i Malawi. De är inte riktigt klara över hur ett kooperativ kan användas. Förväntningarna är stora, men det finns mycket kvar att lära, säger Christian Hidén, lantbrukare med inriktning på spannmål utanför Säffle och bland annat ordförande i Lantmännens distriktsstyrelse i Örebro-Värmland.

Om We Effect

We Effect, tidigare Kooperation utan gränser, är en svensk biståndsorganisation som bedriver långsiktiga biståndsprojekt i 25 länder och fyra världsdelar. Ledstjärnan är hjälp till självhjälp och visionen är en rättvis och hållbar värld, fri från fattigdom. We Effect fokuserar på att utveckla landsbygden och nyttjandet av marken för att hjälpa fattiga människor

Fler artiklar