Viktiga sakfrågor

Med utgångspunkt i omvärldsbevakning och intressentdialoger har vi identifierat ett antal specifika frågor som är särskilt angelägna för många av våra kunder och konsumenter. Framförallt handlar det om frågor kopplade till hållbar odling, våra råvaror och produkter. Här hittar du information om Lantmännens syn på och arbete med dessa.


Ekologiskt och konventionellt

Vägen till hållbar odling handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel. Läs mer om utmaningar och möjligheter i de olika odlingsmetoderna.

Läs mer om Ekologiskt och konventionellt

Soja

Soja är en vanlig och viktig proteinråvara vid produktion av foder. Runt om i världen får sojaodling dock negativa konsekvenser för människor och miljö. Därför stödjer och köper vi RTRS-certifierad soja.

Läs mer om Soja

Växtnäring

Lantmännen arbetar aktivt för att användningen av växtnäring inte ska leda till näringsläckage till vattendrag, och för att sluta kretsloppet av näringsämnen.  

Läs mer om Växtnäring (gödsel)

Vatten

Vattentillgång och vattenanvändning är områden där vi kontinuerligt ökar vår kunskap för att kunna hantera långsiktiga risker och möjligheter.   

Läs mer om Vatten

Stråförkortning

Stråförkortningsmedel hämmar sädesstråets längdtillväxt, så att det inte går av eller lägger sig ned. Vi verkar för en hållbar användning av kemikalier i odlingen, för att minimera riskerna för hälsa och miljö.

Läs mer om Stråförkortningsmedel

GMO/genteknik

Våra livsmedelsprodukter innehåller inga råvaror från gentekniskt modifierade grödor och vi säkerställer tillgången till GMO-fritt foder. Här kan du läsa mer om vår syn på GMO/genteknik.

Läs mer om GMO/genteknik

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer om Klimat

Slam

Utgångspunkten är att vi vill ha säkra produkter i alla led som våra kunder och konsumenter känner förtroende för, och att inget ocertifierat slam ska återföras till åkrarna. 

Läs mer om Slam

Palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.

Läs mer om Palmolja

Växtskydd

Lantmännens arbete med hållbart växtskydd utgår från att tillgodose krav på minsta möjliga miljöpåverkan och risker för hälsa och livsmedelssäkerhet, och samtidigt ge våra odlare förutsättningar för god lönsamhet och avkastning.

Läs mer om Växtskydd

Kadmium

Förutom näringsämnen kan odlade grödor ta upp oönskade ämnen som finns naturligt i åkermarken. Ett av dessa ämnen är kadmium. Lantmännen arbetar aktivt för att minimera kadmiumhalterna i våra livsmedelsprodukter.

Läs mer om Kadmium

Ursprung

Ursprung och transparens är viktiga frågor för oss på Lantmännen. Vi använder idag svenskt spannmål i vårt svenska sortiment, svenskt kött och fågel i våra färdigrätter och i ökande grad också svenska bönor. Vi har en tydlig ursprungsmärkning på våra produkter.

Läs mer om Ursprung

Hållbarhetsredovisning

Lantmännen eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling. Därför berättar vi årligen om vårt hållbarhetsarbete i årsredovisningen, och tillämpar GRIs riktlinjer.

Läs vår redovisning här