Chef för avdelningen Inköp, planering och optimering på Foderenheten

Axel Walle

På Axels avdelning förser man foderproduktionen med råvaror av rätt kvalitet till rätt tid med ett bra pris som är konkurrenskraftigt på marknaden. Axel har också gått Lantmännens GROW-program, som är ett 13 månaders heltäckande utbildning som tar upp ämnen som strategiskt tänkande, resultatorienterat ledarskap, förändringsdynamik och att leda grupper. 

1. Hur tycker du att Lantmännen har jobbat med din karriärsutveckling?

Jag har haft jättebra stöd i min karriärsutveckling. Jag har hela tiden känt att jag fått nya utmaningar i mina anställningar och successivt fått mer ansvar, men också genom att jag fått möjligheten att gå Lantmännens GROW-program. Det gav mig både personlig och professionell utveckling.

2. Du har ju jobbat med spannmålstrading tidigare. Det är ju inte helt lätt, kan du berätta lite om det?

Spannmålsmarknaden har de senaste 10 åren blivit mer prisvolatil. Det är också en bransch med väldigt små handelsmarginaler och eftersom vi hanterar väldigt stora volymer och belopp har vi höga krav på att hantera prisrisker. För att klara prisrörelserna måste man aktivt arbeta med hedging (att säkra bort prisriskerna), vilket görs på bl.a. råvarubörser. Om man hamnar fel i marknaden kan marginalerna snabbt försvinna.

3. Vad tycker du är spännande med Lantmännens division Lantbruk?

Det händer mycket i lantbruksbranschen. Marknadens strukturer förändras ständigt vilket innebär att vi snabbt måste anpassa oss för att ligga i framkant.
Roligt att vara nära primärproduktionen, nära våra ägare och deras affär
Spännande att vi också jobbar på internationella marknader och har leverantörer från många delar av världen.

4. Vilka råd har du till de som är på väg ut i arbetslivet?

Var inte allt för kräsen och ha för högt ställda krav på första jobbet. Man kan alltid nå drömjobbet genom hårt arbete och rätt inställning. Mitt första jobb på Lantmännen som assistent var kanske inte drömjobbet, men jag kom in i en intressant och spännande miljö.

Utbildning: Agronom med ekonomi som inriktning, SLU

Jobbar som: Chef för avdelningen Inköp, planering och optimering på Foderenheten

Hur kom du in på Lantmännen? Sökte traineeprogrammet, men kom inte in. Blev kontaktad några veckor senare och fick erbjudande om en tjänst som assistent på Spannmålsenheten.

Vilka personer anställer ni? På Foderenheten behövs framförallt personer med kunskap och erfarenhet av animalieproduktion, nutritionister, inköpare med erfarenhet från råvaruinköp och personer som kan logistik och supply chain.

Tidigare tjänster

Tidigare tjänster på Lantmännen: Key account manager, produktmarknadschef på spannmålsenheten