Försöks-/traktorförare till Bjertorps Egendom

Lantbruk

Plats: Bjertorp
Sista ansökningsdag: 2018-02-22

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh!, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. www.lantmannen.com


Försökspersonal/traktorförare sökes under säsong till Lantmännen Lantbruks försöksgård utanför Kvänum.

Vi har försöksodlingar inom de flesta spannmålslag, baljväxter och vall.Försöken omfattar ca 20 ha varav ca 6000 försöksparceller.

Förutom växtodlingsförsök driver vi ett modernt växtodlingsjordbruk, omfattande 880 ha åker med i huvudsak utsädesodlingar. På uppdrag av Nötcenter Viken AB sköts dessutom växtodlingen på Vikens egendom med Bjertorps maskinpark och personal.
På Viken brukas ca 420 ha åker med i första hand vall, spannmål och bete åt gårdens ca 500 mjölkkor + rekryteringsdjur. Totalt driver vi 1300 ha åker. Odlingen sker med hjälp av en modern maskinpark där senaste nytt inom maskin- och odlingsteknik provas.

Till Bjertorps Egendom söker vi nu en säsongsanställd som i första hand ska arbeta med försöksodlingar, samt andra arbeten på ett modernt storjordbruk för säsongen 2018.

Som sökande till tjänsten ska du ha jordbruks-utbildning samt intresse av växtodling och maskiner. Har du sprutcertifikat är det en stor fördel. Arbetsuppgifterna är skötsel av de olika försöken såsom graderingar, gödsling, sprutning, skörd mm. Andra förekommande arbetsuppgifter på jordbruket innefattar bl.a. harvning, sprutning, vältning, ensilageskörd mm. Noggrannhet och ordningssinne är egenskaper som värderas högt vid tillsättandet av tjänsten. B-körkort är ett krav.

Vill du ha ytterligare upplysningar kring tjänsterna är du välkommen att kontakta vår driftsledare Kjell Carlsson 010-556 2825, eller försöksledare Martin Steen 010-556 2829. Vi kommer att behandla ansökningarna vartefter de kommer in men sista ansökningsdatum är 2018-02-22.


Kontaktuppgifter

Kjell Carlsson
Tel: +46 010-5562825