Träffa Lantmännen

Varje år deltar vi på arbetsmarknadsdagar och events vid flera av landets högskolor och universitet. Kom och möt oss, ställ frågor om karriärmöjligheter och skapa värdefulla kontakter.

I år besöker vi:

  • Linköping, Team
  • Copenhagen Business School
  • Armada, KTH
  • Arkad, Lund
  • Ultuna, SLU
  • Alnarp, SLU
  • Gadden, Gothenburg
  • Handelshögskolan, Stockholm
  • EEE, Lund