Examensarbete och praktik

Du är alltid välkommen att söka examensarbete och praktik hos oss på Lantmännen. Möjligheterna varierar dock beroende på hur behovet ser ut för tillfället, så vi kan inte alltid garantera en plats.

Innan du fyller i ansökan, och för att ge både dig själv och oss de bästa förutsättningarna, så får du gärna förbereda dig genom att svara på de här frågorna:

Inom vilken del av Lantmännen vill du vara?

Förslag på problemformulering eller tema på examensarbete/uppsats?

Var vill du geografiskt vara?

Praktik, exjobb eller uppsats inom forskning och utveckling

Vi är alltid intresserade av ansökningar till praktik och exjobb inom forskning och utveckling på Lantmännen. Vi har en gemensam struktur för FoU inom företaget: varje affärsområde driver den utveckling som är nära affären, medan strategiska och långsiktiga forskningsprojekt koordineras på den centrala avdelningen Lantmännen R&D. Avdelningen driver även Lantmännens Forskningsstiftelse och den övergripande innovationsprocessen.

Om du är intresserad av att göra praktik eller exjobb inom forskning och utveckling, läs gärna om Forskningsstiftelsens tre strategiska forskningsområden: Lantbruk och maskin, Energi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar. Vi är särskilt intresserade av ansökningar inom dessa områden.