Lantmännen och Hushållningssällskapets Mentorsprogram

Lantmännen och Hushållningssällskapets mentorprogram för blivande Agronomer och Lantmästare

Vill du skapa ett nätverk i de gröna näringarna och samtidigt förbereda dig för ditt framtida arbetsliv?
Programmet startar september 2016 och pågår i 12 månader, du skall vara studerande under hela programperioden. Förutom en gemensam uppstart, två gemensamma träffar med studiebesök och en gemensam avslutning, kommer du träffa din mentor individuellt vid ca åtta tillfällen. Då meningen är att du ska få en inblick i din mentors dagliga arbete och utmaningar kommer träffarna vara av praktisk karaktär där du deltar i dennes jobb, därefter kommer ni ha tid för gemensam reflektion. Som adept måste du kunna lägga ca 10 heldagar på programmet utspritt över 12 månader, detta inkluderar eventuella resor vilka företagen bekostar. Totalt kommer sex adepter antas varav tre får en mentor på Lantmännen och tre på Hushållningssällskapet.

Vem kan söka?

Vi riktar oss till dig som läser till agronom eller lantmästare men även andra utbildningar riktade mot den gröna näringen kan bli aktuella. Du läser nu ditt andra eller tredje år.

Varför ska du söka?

Skapa ett nätverk i de gröna näringarna och minska steget mellan studier och arbetliv
Få en inblick i din mentors yrkesroll och förbered dig för kommande arbetsuppgifter
Utvecklas som person och bli tryggare inför steget ut i arbetslivet
Vi söker dig som brinner för branschen och det svenska lantbruket. Utöver detta har du ett sinne och intresse för affärer. I urvalsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang varför vi vill att detta skall framgå i din ansökan. Tidigare arbetslivserfarenhet är meriterande men inget krav, likaså ideella engagemang vid sidan av studierna.

Vi besöker Alnarp den 15/3 och Ultuna den 16/3 för att bjuda på lunch och berätta mer om mentorsprogrammet. Det kommer också finnas gott om tid för er att ställa frågor. Mer information skickas ut genom LMK och ULS när det närmar sig

Ansökan öppnar 1 mars, länk kommer finnas här. Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Beatrice Ramnerö på Lantmännen på telefon 010-5563495 eller Beatrice.Ramnero@lantmannen.comeller Hanna Österberg på Hushållningssällskapet på 0708- 32 20 04 ellerHanna.Osterberg@hushallningssallskapet.se.