Trainee

“Lantmännens Graduate Trainee Program – en unik start på din karriär”

Som trainee på Lantmännen erbjuds du en unik start på din karriär, där du får arbeta med starka varumärken och spännande framtidsfrågor inom energi, lantbruk och livsmedel. Målet med traineeprogrammet är bland annat att säkra upp långsiktig tillgång till skickliga chefer och medarbetare i nyckelpositioner.

Som trainee får du också bidra till vår vision om ett hållbart samhälle, samtidigt som du skapar ett värdefullt nätverk. Med engagemang, drivkraft och idéer blir du en viktig del i Lantmännens framgång och utveckling. När du är klar med programmet väntar nya utmaningar i någon av våra affärer - med möjlighet till placering utomlands.


Traineebloggen

Följ våra nuvarande traineer på deras 15-månaders resa genom Lantmännens traineeprogram!

Till traineebloggen >>


Personlig och professionell utveckling

Lantmännens traineeprogram pågår under 15 månader och ger en övergripande bild av arbetet i hela koncernen. Programmet består av fyra arbetsperioder, där varje period är upp till tre månader lång. På varje placering är du som trainee ansvarig för ett affärskritiskt projekt eller uppdrag, och minst en placering sker utanför Sverige. De fyra perioderna diskuteras tillsammans med den programansvarige, och placering kan ske på vilken som helst av Lantmännens olika verksamheter.

Parallellt med arbetsperioderna genomförs ett antal utbildningspass, med inspel från hela koncernen. Utbildningen ger en bra plattform inom viktiga områden som ledarskap, personlig utveckling och strategiskt affärstänkande. I traineeprogrammet ingår även ett strategiskt projekt som löper under hela traineeperioden, och som är viktigt för Lantmännens framtida utveckling. De strategiska projekten sker på initiativ direkt från koncernledningen.

Mellan varje placering sker uppföljning, coaching och omladdning, både för hela gruppen tillsammans och varje enskild trainee. Du kommer att ha din egen mentor i form av en tidigare trainee, och kommer att få kontinuerlig individuell coaching. Efter slutfört program kommer du att få en permanent placering någonstans i vår internationella organisation.

Till traineeprogrammet söker vi högpresterande individer med stor potential och som är intresserade av att göra karriär inom ett globalt företag. Du har åtminstone en bachelor-examen inom teknik, ekonomi eller agronomi – och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Fyra placeringar och ett strategiskt projekt

Inom ramen för traineeprogrammet kommer du att få många erfarenheter inom ett brett område av affärer, verksamheter och utmaningar.

Fyra placeringar

De fyra arbetsperioderna i programmet sprids bland alla våra affärsområden. Åtminstone en placering kommer att vara utomlands – troligen på någon av Lantmännens största marknader: de nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Polen, Nederländerna, Baltikum, Ryssland eller USA.

Placeringarna i Sverige beror på vilket projekt du tilldelas eller väljer. Lantmännen finns i hela Sverige, och en stor del av våra verksamheter ligger i Malmö och Stockholm.

De första två placeringarna bestäms av den programansvarige på Lantmännen; den första baserat på din utbildningsbakgrund, och den andra för att få dig att gå utanför ditt ”komfortområde”. De sista två placeringarna bestämmer du till stor del själv, i dialog med den programansvarige. Du kommer att få en lista med alternativ, men du kan mer eller mindre skapa ditt eget projekt och välja din egen placering. Självklart får du hjälp med råd och kontakter.

Det är stor spridning på projekten, och ett uttalat mål med programmet är att ge dig som trainee en bred kunskap inom olika områden på Lantmännen.

Exempel på tidigare placeringar

 • Junior Brand Manager
 • Analys av marknaden för anläggningsmaskiner i Baltikum
 • Global Logistics Excellence
 • Möjligheter till digital försäljning i Kina
 • Nytt projekt för affärsintegration
 • R&D-assistens
 • Marknadsplan för rustikt bröd
 • Reintroduktion av drivmedelsaffär
 • Etablera en lantbruksaffär i Norge
 • Project Development Manager

Strategiskt koncernprojekt

En viktig del i traineeprogrammet är det strategiska koncernprojektet, som går ut på att ge dig insikter och kunskap om Lantmännens vision och strategier – och en ökad kunskap om vår unika position på marknaden.

Genom möten med nyckelpersoner inom företaget får du chansen att skapa ett värdefullt nätverk som kan stärka din karriär på lång sikt. Uppdraget kommer att ta ungefär 10 procent av din tid under 10 månader, och en projektledare kommer att guida din projektgrupp genom arbetet.

Exempel på tidigare projekt

 • Spårbarhet som konkurrensfördel
 • Lönsamhet genom hållbar utveckling
 • Alternativa energikällor för maskiner
 • Produktutveckling inom lantbruk