Utvecklas med oss

"Business in mind - people in heart"

Vi är en stor, internationell koncern med många olika verksamheter genom hela värdekedjan – från grodden på åkern till maten på våra bord. Bredden i våra affärer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter i många olika riktningar: mellan olika branscher, i olika länder, på olika bolag och inom olika specialistområden.

Oavsett var du arbetar inom Lantmännen så vill vi att du ska se och kunna bidra till helheten i det vi åstadkommer tillsammans. Därför jobbar vi för att skapa en inkluderande kultur med starkt fokus på samarbete: vi vill ha lösningsorienterade medarbetare med öppna sinnen som vågar testa nya saker och som vill vara med och påverka företagets utveckling.

YouTube preview

Vi satsar på våra ledare

Varje medarbetare är avgörande för vår framgång, men det är våra ledare som ska driva arbetet framåt mot våra gemensamma mål. Därför har Lantmännen ett omfattande utbildningsprogram för chefer och ledare.

För yngre chefer har vi programmet Grow, en 13-månaders heltäckande utbildning inom ämnen som strategi, resultatorienterat ledarskap, förändringsdynamik och att leda grupper. Vi arbetar också med mentorer, coaching, ledarskapsseminarier och webbaserade utbildningar.

Cheferna inom Lantmännen ser till att våra värderingar – öppenhet, helhetssyn och handlingskraft – genomsyrar företaget.

Vi vill att våra ledare ska ha drivkraften att utveckla både sig själva och andra medarbetare, att kunna motivera och inspirera andra – och kunna se potentialen i varje individ. Att kunna kommunicera tydligt och vara inkluderande och mottaglig för input är också viktiga egenskaper. Lantmännen har utarbetat sex ledstjärnor för våra ledare, som belyser hur vi ser på arbetet som chef.


Våra värderingar

Lantmännens värderingar är öppenhet, helhetssyn och handlingskraft. Värderingarna vägleder oss i vårt arbete och tydliggör hur vi ska agera för att nå våra mål, och för att vara ett lönsamt och framgångsrikt företag.

Öppenhet – våga fråga, våga lyssna

Vi är öppna för förändringar på marknaden och hos våra kunder, flexibla och snabba att anpassa oss. Vi strävar efter ett öppet arbetsklimat där förtroende, transparens och kommunikation är viktiga delar.

Helhetssyn – med gemensamma krafter

Vi agerar på ett hållbart och långsiktigt sätt genom att se vår egen verksamhet och oss själva som delar i ett större sammanhang. Vi tar ansvar för att bidra till helheten och söker samverkan och goda relationer med kollegor.

Handlingskraft – agera och stärka förtroende

Vi tar initiativ, agerar proaktivt och tar personligt ansvar för resultat. Vi fattar beslut som för oss framåt till nya och bättre lösningar. Därför är det också okej att ibland göra misstag, som vi lär oss av till nästa gång.