Praktik eller examensarbete inom forskning och utveckling

Vi är alltid intresserade av ansökningar gällande praktik och examensarbete inom forskning och utveckling på Lantmännen. Vi har en gemensam struktur för FoU inom företaget: varje affärsområde driver utvecklingen som är förknippad med den egna verksamheten, medan strategiska och långsiktiga forskningsprojekt koordineras på Lantmännens centrala FoU-avdelning, som även driver Lantmännens Forskningsstiftelse och den övergripande innovationsprocessen.

Om du är intresserad av praktik eller examensarbete inom forskning och utveckling kan du läsa om Forskningsstiftelsens tre strategiska forskningsområden: Lantbruk och maskin, Energi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar. Vi är särskilt intresserade av ansökningar inom dessa områden.

Du kan skicka in din ansökan när som helst, men antagningsmöjligheterna varierar beroende på våra aktuella behov och resurser. Om vi ser att det finns en matchning mellan din profil, det föreslagna ämnet och våra behov så kommer vi att kontakta dig.

För att ge dig själv och oss största möjliga chans att hitta en matchning bör du förbereda dig genom att besvara följande frågor:

  • Vilken del av Lantmännen är du intresserad av?
  • Har du ett tydligt förslag på problemformulering eller tema för examensarbetet/uppsatsen?
  • Var vill du vara placerad geografiskt?

Masteruppsats eller internship inom FoU

De personuppgifter du lämnar när du fyller i formuläret ovan behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy

Traineeprogram

Under 15 månader får du möjlighet att prova på fyra olika befattningar inom olika sektorer, länder och yrken – allt för att du ska få god kunskap om vårt breda utbud av produkter och tjänster. Vårt traineeprogram för akademiker är en unik startpunkt för en lovande karriär, och vi lovar att investera i din utveckling och utmana dig på vägen. Vi skapar förutsättningarna – du bidrar med din talang.

Läs mer

Sommarpraktik

Som sommarpraktikant ingår du i något av de många professionella teamen i vår internationella koncern – antingen i en koncernövergripande funktion eller i en av våra divisioner: Lantbruk, Energi, Livsmedel, Swecon och Fastigheter. Med stöd från din mentor får du ansvar för en uppgift som är viktig för vår verksamhet. Resultatet presenteras i slutet av praktikperioden.

Läs mer