Information om fakturor ställda till Lantmännen

Nedan följer information för att underlätta för dig som fakturerar bolag inom Lantmännenkoncernen. Syftet är att informera om Lantmännens krav på fakturautseende och olika fakturaadresser.

OBSERVERA! Lantmännen kommer under hösten 2018 ändra hanteringen av sina fakturor, detta innebär ändrade fakturaadresser, mailadresser och annan VAN leverantör för E-faktura. Vänligen kontrollera nedan information noga, vad som gäller för vilket bolag. Ändringen sker bolag för bolag under hela hösten.

Hur skall en faktura se ut

Det är viktigt att fakturera rätt bolag och att ange rätt referens för smidigast hantering. I den nya hanteringen kommer fakturor med ofullständig eller saknad information att skickas tillbaka till avsändaren. Fakturan måste innehålla fullständigt företagsnamn, fakturaadress, referens och fakturadatum. Se exempelfaktura och du hittar även alla våra bolags fakturaadresser i andra länken nedan. 

Se exempelfaktura
Se faktureringsadresser till bolagen

Referens skall alltid anges av beställaren vid beställningstillfället, denna referens skall finnas med på fakturan. Generella referenskrav enligt nedan prioritetsordning om inget annat är överenskommet. Se exempelfakturan som referens.

  1. Ordernummer + för och efternamn på beställaren. Finns det bara ett fält på fakturan, ange då i första hand ordernumret.
  2. Referensperson: LantID eller För-och Efternamn.
  3. Kostnadsställe eller resultatenhet.

Vissa bolag har (för det flesta inköp) även krav på ordernummer enligt tabellen nedan.

Bolag

Ordernummer, direkt material

Ordernummer, indirekt material (Ariba)

Lantmännen Ek för

6XXXXXX eller 7XXXXXX

PAL1XXXXXX

Lantmännen Cerealia AB

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia AS

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia A/S

1XXXXXX

PAL2XXXXXX

Lantmännen Cerealia OY

1XXXXXX

Har inte Ariba

Lantmännen Maskin AB

1XXXXXX,2XXXXXX,
3XXXXXX, 4XXXXXX, 8XXXXXX

PAL3XXXXXX

Swecon Anläggningsmaskiner AB

1XXXXXX,2XXXXXX,
5XXXXXX,8XXXXXX

PAL4XXXXXX

Lantmännen Aspen AB

0XXXXX

Har inte Ariba

Lantmännen Reppe

1XXXXX

Har inte Ariba

Införande av E-faktura

Ny E-faktura process gäller följande bolag (här fyller vi på efterhand som vi byter process för bolagen, tills det bara är denna process som gäller):

Lantmännen Cerealia AB (Sverige)
Lantmännen Cerealia AS (Norge)
Lantmännen Cerealia A/S (Danmark)
Lantmännen Cerealia OY (Finland)
Lantmännen Ek för
Lantmännen Krafft AB
Lantmännen SW Seed AB
Lantmännen Agro Oy
Swecon Anläggningsmaskiner AB

För att skicka e-faktura behöver ni ansluta er till en e-fakturatjänst. Leverantörer som redan idag skickar elektroniska fakturor ber vi kontakta er VAN-operatör för att uppdatera adresseringen enligt informationen som finns per bolag under länken fakturaadresser till bolagen ovan, eller här.

För mer information gällande e-fakturor och övriga lösningar, kontakta vår avtalspartner Scancloud på support@scancloud.se eller 08-232 318.

För alla övriga bolag gäller nedan process tills bolaget syns i listan ovan:

Lantmännen önskar få så många leverantörer som möjligt kopplade mot E-faktura då fakturahanteringen blir mer automatiserad och därmed säkrare. Dessutom är det bra för miljön. För leverantörer med stora fakturaflöden behöver dessa säkerställas separat, vi ber er därför kontakta oss på e-invoice@lantmannen.com

Vår operatör är Basware men ni kan även hitta oss i InExchange databas.

Vid frågor om E-faktura eller du vill påbörja E-fakturafakturering så kontakta oss på e-invoice@lantmannen.com (OBS! En PDF-faktura är ingen E-faktura).

För er som inte skickar E-faktura

Ny PDF hanterings process gäller följande bolag (här fyller vi på efterhand som vi byter process för bolagen, tills det bara är denna process som gäller):

Lantmännen Cerealia AB (Sverige)
Lantmännen Cerealia AS (Norge)
Lantmännen Cerealia A/S (Danmark)
Lantmännen Cerealia OY (Finland)
Lantmännen Ek för
Lantmännen Krafft AB
Lantmännen SW Seed AB
Lantmännen Agro Oy
Swecon Anläggningsmaskiner AB

Leverantörer som har möjlighet att skicka PDF-fakturor ska sända dem till respektive bolag på adresserna enligt informationen som finns per bolag under länken fakturaadresser till bolagen ovan, eller se listan här. Vänligen observera att ni endast får skicka en faktura per PDF-fil och mejl.

Alla övriga bolag gäller nedan process:

Pappersfaktura via post

För er som inte har möjlighet till  E-faktura idag sänds fakturorna till respektive fakturaadresser som ni kan se nedan. Vi ber er tänka på att endast sända fakturan och eventuella bilagor i brevet. Vi kan inte ta emot exempelvis följesedlar, reklam eller räntefakturor i dessa försändelser.

PDF faktura via mail

För att skicka faktura som PDF, vilket inte är likställande med E-faktura, finns vissa krav som måste uppfyllas – se instruktioner nedan.

  • Tänk på att ha rätt fakturaadress oavsett om du skickar via mail eller inte.
  • Se Länk till instruktion PDF faktura
  • Fakturorna skall sändas till nedan adresser, vilket styrs av bolag och valuta:

Fakturor i valutan SEK:
Lantmännen Aspen
Lantmännen fastighetsbolag
Lantmännen Maskin

Lantmannen.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturor i annan valuta:
Lantmännen Aspen
Lantmännen fastighetsbolag
Lantmännen Maskin

lantmannen.NOTSEK.mailinvoice@postenscanning.se

Lantmännen Unibake AB
Unibakese.fakturor@lantmannen.com

Lantmännen Unibake Norge AS
unibakeno_okonomi@lantmannen.com

Lantmännen Småbolag
LM Bioagri AB, Scandagra Group AB
LM Energi AB, Swedish Oats AB
LM Invest AB, Åhus Foder HB
Rural Patent AB, Vårgårda Kvarn AB
LM SW Seed AB, Doofmas & Co AB
LM Solanum AB, Crop Tailor
LM Pane, Invest AB
LM Krafft AB, LM Bränsleteknik AB
LM Kycklinginvest AB, Gooh AB
LDI AB, LDI Invest AB
LM Maskin Sydost AB, LM AS-Faktor AB
Nötcenter Viken AB, LM Innovation AB
Vegolia AB
lmea.accounting.smabolag@lantmannen.com

 

Kontakt vid fakturafrågor

För att komma i kontakt med Lantmännens leverantörsreskontra gällande exempelvis krav, räntefakturor och övriga fakturafrågor kan nedan e-post adresser användas för respektive bolag som ärendet gäller.

Lantmännen Aspen aspen.ekonomi@lantmannen.com
Lantmännen Cerealia lmea.ptp.cerealia@lantmannen.com
Lantmännen Ek för lmea.ptp.ekfor@lantmannen.com
Lantmännens fastighetsbolag fastigheter.agresso.leverantorsfakturor@lantmannen.com
Lantmännen Maskin lmea.ptp.maskin@lantmannen.com
Swecon Anläggningsmaskiner AB lmea.ptp.swecon@lantmannen.com
Lantmännen Unibake AB Unibakese.fakturor@lantmannen.com
Lantmännen Småbolag lmea.ptp.smabolag@lantmannen.com
Lantmännen Reppe lmea.ptp.reppe@lantmannen.com
Lantmännen Agro Oy lmea.ptp.agro.oy@lantmannen.com
Lantmännen Krafft AB lmea.ptp.krafft@lantmannen.com
Lantmännen SW seed AB lmea.ptp.swseed@lantmannen.com