Lantmännen er et landbrukskooperativ og er ledende i Norden innenfor jordbruk, maskineri, bioenergi og matvarer. Vi eies av 25 000 svenske gårdbrukere, har 10000 ansatte, virksomhet i 20 land. Med korn som basisprodukt foredler vi jordbruksavlinger for å bidra til et levedyktig jordbruk. Noen av vår mest kjente varemerker er AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad og Gooh. Selskapet vårt er grunnlagt på kunnskaper og verdier som er bygget opp gjennom mange generasjoner hos eierne. Vi har forskning, utvikling og drift gjennom hele verdikjeden, og det innebærer at vi kan ta ansvar sammen – fra jord til bord.

Vår grønne spire på emballasjen står for en ansvarlig produsert mat. Mat som vi anstrenger oss for å frembringe på en bærekraftig måte, fra jord til bord.