Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Delårsrapporter

Lantmännens delårsrapporter publiceras varje tertial (var fjärde månad) och tidigare varje kvartal.

Till delårsrapporter 2018

Bokslutskommunikéer

Lantmännens bokslutskommuniké publiceras en gång om året. Här redovisas resultatet för årets sista period, samt hela verksamhetsåret.

Till bokslutskommunikéer

Års- och hållbarhetsredovisningar

Vår års- och hållbarhetsredovisning ger en god överblick av hur Lantmännen har utvecklats under året, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Till års- och hållbarhetsredovisningar