Jobb och karriär

Vi är en stor koncern, 10 000 anställda i ett 20-tal länder med 37 miljarder i omsättning. Det ställer krav. Vår framgång ligger i att varje enskild individ trivs och känner sig delaktig. Det är viktigt för oss att ha gemensamma mål och skapa en helhetssyn för att bli ett starkt och handlingskraftigt företag.

Andra viktiga värden för oss är öppenhet och lyhördhet. På Lantmännen är mångfald och jämställdhet viktigt och vi har genomgripande program för att skapa en dynamisk organisation där varje anställds unika kvaliteter och möjligheter kommer till godo. För de flesta är det viktigt att arbetet innebär utmaningar och nya möjligheter. Därför satsar vi mycket på intern utbildning, coachning och regelbundna medarbetarsamtal. Det ska vara lätt att göra karriär inom Lantmännen.

Lantmännens verksamhet finns i hela spannmålsvärdekedjan från jord till bord, från utsäde och foder till biobränsle och frukostmüsli. Vår organisation sträcker sig över ett 20-tal länder och är uppdelad i fyra divisioner och en fastighetsverksamhet, samt gemensamma funktioner.


Möt våra medarbetare

För att få en bättre känsla för hur det är att arbeta på Lantmännen, kan du här läsa vad några av våra uppskattade medarbetare tycker om sina dagar här på företaget.


Våra värderingar

Lantmännens värderingar är öppenhet, helhetssyn och handlingskraft. Dessa vägleder oss i vardagen och tydliggör hur vi ska agera för att nå våra mål och vara ett lönsamt och framgångsrikt företag.

Våga fråga, våga lyssna - Öppenhet

Vi måste vara öppna för förändringar på marknaden och ändrade beteenden hos våra kunder, samt vara flexibla och snabba att anpassa oss. På Lantmännen strävar vi efter ett öppet arbetsklimat där förtroende, transparens och kommunikation är viktiga delar. Vi välkomnar feedback och förstår att det utvecklar oss som individer.

Under sju veckor fick 1 500 kunder, uppdelat på ett femtiotal orter, möta både verkstadsanställda och representanter från Lantmännen Maskins ledning. Öppna diskussioner fördes om vårt företag idag och vad vi behöver förändra för att vara och bli kundernas förstahandsval. Initiativet till denna öppna och konstruktiva dialog uppskattades mycket av både medarbetare och kunder.

- Lantmännen Maskin

Med gemensamma krafter - Helhetssyn

Vi agerar på ett hållbart och långsiktigt sätt genom att se vår verksamhet, den egna avdelningen och oss själva som individer som del i ett större sammanhang. Vi tar alla ansvar för att bidra till helheten – från jord till bord – och söker ständigt samverkan och goda relationer med kollegor. Vi ser till hela Lantmännen.

Tidigare producerade bageriet i Hatting i Danmark endast frysta brödprodukter. Vi insåg att vi behövde göra en investering i färskbröds segmentet för att möta den hårdnande konkurrensen. Det resulterade i ett stort projekt som följde vårt arbetssätt i LEAD och som engagerade många medarbetare från olika funktioner. Alla hjälptes åt och vi kan stolt konstatera att satsningen och lanseringen av våra ”Klappeprodukter” är en succé.

- Lantmännen Unibake

Agerade och stärkte förtroende - Handlingskraft

När vi tar initiativ och agerar proaktivt, och personligen tar ansvar för resultatet, visar vi handlingskraft. Vi tar själva tag i saker och fattar beslut som leder oss framåt till nya och bättre lösningar. Därför är det också okej att ibland göra misstag, som vi lär oss av till nästa gång. Genom att stötta och hjälpa varandra i våra utmaningar är vi med och bygger framgångsrika team.

En kvinna från Dingtuna i Sverige kontaktade Lantmännen efter att de boende retat upp sig på företagets transporter, som de ansåg körde fel väg. Tack vare handlingskraftigt agerande, som resulterade i att lastbilarnas rutt lades om, fick vi många glada ambassadörer bland Dingtunaborna. Och som kvinnan sa ”... ni lever verkligen upp till er företagspolicy om att ta ansvar.

- Lantmännen Lantbruk och GF


Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen.

Vår vision 
Vi leder förädlingen av åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk.

Vår affärsidé 
Vi är ett Lantbrukskooperativ som förädlar åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Genom vår samlade kunskap och våra verksamheter från jord till bord leder vi utvecklingen i spannmålsvärdekedjan. Vi agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för våra verksamheter.

Vårt varumärkeslöfte 
Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.