Träffa Lantmännen

Vi närvarar på flera arbetsmarknadsdagar och event vid flera av landets högskolor och universitet. Kom och möt oss, ställ frågor om karriärmöjligheter och skapa värdefulla kontakter.