Påverka din utveckling

Här kan du läsa mer om hur din utveckling och karriär kan se ut på Lantmännen.

YouTube preview

Lantmännens personalidé

...är att ge människor med driv och engagemang möjlighet att utvecklas, så att vi tillsammans når koncernens mål i hela värdekedjan – från jord till bord.

Du & Lantmännen

Det är avgörande för vår framgång att varje individ är delaktig och presterar. Lantmännen behöver kompetenta medarbetare som vill bidra till vårt gemensamma mål att vara ett lönsamt och handlingskraftigt företag.

Utveckling inom Lantmännen

Företagets utveckling är beroende av individernas utveckling. Vi värdesätter och stimulerar intern rörlighet och erbjuder olika utvecklingsprogram för att ge medarbetare möjlighet att utveckla sin kompetens och göra karriär på.


Vi satsar på våra ledare


Varje individ i koncernen är avgörande för vår framgång men det är våra ledare som ska driva arbetet framåt mot våra gemensamma mål. Därför har Lantmännen ett omfattande program för utbildning av våra ledare och chefer. Alltifrån vår basutbildning för alla chefer till ett tolv månader långt utvecklingsprogram för topptalanger.

För yngre chefer har vi programmet Grow, en 13 månaders heltäckande utbildning som tar upp ämnen som strategiskt tänkande, resultatorienterat ledarskap, förändringsdynamik och att leda grupper. Vi arbetar också med mentorer, coachning, ledarskapsseminarier och webbaserade utbildningar.

Det är cheferna inom Lantmännen som ska se till att våra värderingar: öppenhet, helhetssyn och handlingskraft, genomsyrar företaget.

För att säkerställa ett gott ledarskap har Lantmännen utarbetat sex ledstjärnor för ledare som väl belyser hur företaget ser på arbetet som chef. Dessa är:

  • Driva prestation
  • Vilja vinna
  • Involvera och inspirera
  • Utveckla talang
  • Utveckla dig själv
  • Vara modig