Organisation och verksamhet

Lantmännens verksamhet är uppdelad i fyra divisioner och en fastighetsverksamhet. Dessutom är Lantmännenkoncernen delägare i flera internationella bolag.

Våra fyra divisioner

Lantbruk

Lantbruksdivisionen är vår kärnverksamhet som erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Mer om Lantbruk

Maskin

Division Maskin importerar, marknadsför och säljer lantbruks- och anläggningsmaskiner i Skandinavien och Baltikum. 

Mer om Maskin

Livsmedel

Livsmedelsdivisionen utvecklar, förädlar och marknadsför Lantmännens livsmedelsprodukter och måltidskoncept.

Mer om Livsmedel

Energi

Division Energi är en av Sveriges största producenter av bioenergiprodukter.

Mer om Energi

Lantmännens internationella delägarskap

Lantmännen är delägare i ett antal internationella bolag. Verksamheten i bolagen bedrivs främst i Norden, Tyskland, Polen och de baltiska länderna.

Läs mer

Fastigheter

Bolaget förvaltar Lantmännens fastigheter och är ett av Sveriges större fastighetsbolag med 150 fastigheter på 80 orter.

Läs mer om fastigheter

Finans

Lantmännen Finans AB är Lantmännenkoncernens eget finansbolag. Hos oss hittar du finansiering av lantbruksmaskiner och anläggningsmaskiner samt sparande med insättningsgaranti.
Vi ansvarar även för Agrolkortet, fulltankat med bra förmåner för dig som är verksam inom de gröna näringarna.

Läs mer om finans

Gemensamma funktioner

Koncernens gemensamma funktioner täcker in bland annat ekonomi & finans, kommunikation, juridik, varuflöde och human resources.

Läs mer om våra gemensamma funktioner