Organisation och verksamhet

Lantmännens verksamhet är uppdelad i tre divisioner och två affärsområden. Lantmännen är dessutom delägare i flera internationella bolag.

Våra verksamheter

Lantbruk

Lantbruksdivisionen är vår kärnverksamhet som erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Mer om Lantbruk

Energi

Division Energi är en av Sveriges största producenter av hållbara bioenergiprodukter.

Mer om Energi

Livsmedel

Livsmedelsdivisionen utvecklar, förädlar och marknadsför Lantmännens livsmedels-produkter och måltidskoncept.

Mer om Livsmedel

Swecon

Swecon är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och erbjuder ett komplett sortiment av anläggningsmaskiner, utrustning, reservdelar, service och support. 

Mer om Swecon

Fastigheter

Bolaget förvaltar Lantmännens fastigheter och är ett av Sveriges större fastighetsbolag med 150 fastigheter på 80 orter.

Läs mer om fastigheter

Lantmännens internationella delägarskap

Lantmännen är delägare i ett antal internationella bolag. Verksamheten i bolagen bedrivs främst i Norden, Tyskland, Polen och de baltiska länderna.

Läs mer

Finans

Lantmännen Finans AB är Lantmännenkoncernens finansbolag. Hos oss hittar du finansiering av lantbruksmaskiner och anläggningsmaskiner samt sparande med insättningsgaranti.
Vi ansvarar även för Agrolkortet, fulltankat med bra förmåner för dig som är verksam inom de gröna näringarna.

Läs mer om finans

Gemensamma funktioner

Koncernens gemensamma funktioner täcker in bland annat ekonomi & finans, kommunikation, juridik, varuflöde och human resources.

Läs mer om våra gemensamma funktioner