Division Lantbruk

Division Lantbruk utgör Lantmännens kärnverksamhet och erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Verksamheten har sin bas i Sverige men genom internationella delägarskap har man också en stark position på lantbruksmarknaden i Östersjöområdet. Genom internationella samarbeten inom såväl växtförädling som foderutveckling nyttjas ny kompetens och forskning som sedan omsätts i produkter anpassade till det svenska lantbrukets förutsättningar.

Lantmännen Lantbruk

Lantmännen Lantbruk Sverige erbjuder ett brett produktsortiment under starka varumärken för animalieproduktion och växtodling. Lantmännen Lantbruk Sverige är en stor aktör på spannmålsmarknaden och handlar med spannmål, oljeväxter, trindsäd och frö med lantbrukare, spannmålshandlare och industri i Sverige och internationellt. Genom produkt- och affärsutveckling arbetar vi för att stärka det svenska lantbruket. Lantmännen Lantbruk har även internationell verksamhet i form av Lantmännen Agro Oy i Finland, Lantmännen Agro A/S i Danmark och Lantmännen SW Seed BV i Holland. 

Besök vår hemsida

Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin, som är en del av division Lantbruk, importerar, marknadsför och säljer ett noga utvalt sortiment av maskiner, reservdelar och verkstadstjänster till maskinanvändare inom lantbruk och skogsbruk på den svenska marknaden. Kända varumärken är Valtra, Fendt, Väderstad och Kuhn. Lantmännen Maskins drygt 60 egna anläggningar, samt ytterligare 30 kontrakterade servicepartners, tillhandahåller reservdelar och service i ett rikstäckande nätverk.

Besök vår hemsida

Lantmännen Agro Oy

Lantmännen Agro Oy (före detta K-maatalous) är en av de största aktörerna på den finska lantbruksmarknaden. Lantmännen Agro Oy har 45 fristående återförsäljare som tillhandahåller insatsvaror för växtodling, foder samt reservdelar och redskap. Bolaget handlar också med spannmål på den finska marknaden. 

Besök vår hemsida

Lantmännen Krafft

Lantmännen Krafft är Sveriges största leverantör av hästfoder och en av de största leverantörerna i Norden. Krafft finns representerat i ett tiotal länder och erbjuder välkända varumärken som Krafft Groov och Krafft Sport.

Besök vår hemsida