Division Lantbruk

Division Lantbruk utgör Lantmännens kärnverksamhet och erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Verksamheten har sin bas i Sverige men genom internationella delägarskap har man också en stark position på lantbruksmarknaden i Östersjöområdet. Genom internationella samarbeten inom såväl växtförädling som foderutveckling nyttjas ny kompetens och forskning som sedan omsätts i produkter anpassade till det svenska lantbrukets förutsättningar.

Lantmännen lantbruk

Lantmännen Lantbruk erbjuder ett brett produktsortiment för animalieproduktion och växtodling för ett konkurrenskraftigt lantbruk. Foder säljs bland annat under varumärkena Nötfor, Piggfor, Pullfor, Fårfor, Renfor och Protect. Utsäde och frö säljs under varumärket SW. Verksamheten omfattar även växtförädling med de bästa sorterna anpassade till svenska förhållanden. Lantmännen Lantbruk är en stor aktör på spannmålsmarknaden och köper in spannmål, oljeväxter och trindsäd (ärtor, bönor) från lantbrukare och spannmålshandlare i Sverige och i övriga Östersjöområdet som sedan säljs vidare till industrikunder inom livsmedel, foder och energi. Genom produkt- och affärsutveckling arbetar Lantmännen Lantbruk för att stärka det svenska lantbruket.

Besök vår hemsida

Lantmännen Krafft

Lantmännen Krafft AB är ett företag inom Lantmännenkoncernen. Lantmännen Krafft är Sveriges största hästfoderleverantör med välkända varumärken som Krafft Groov och Krafft Sport och finns, förutom i Sverige, representerat i ytterligare cirka 10 länder.

Besök vår hemsida