Klimatsmart balplast

Rosa och blåa balar har synts runtom i landet i Lantmännens kampanj till förmån för cancerforskning. Förutom att en del av intäkterna går till bröst- och prostatacancerforskning så är den färgglada plasten som använts i initiativet klimatsmart utformad. Ensilaget kräver både mindre resurser i tillverkningen och återvinns eller går till energiutvinning efter förbrukning. Genom att engagera sig i stödkampanjen gör svenska lantbrukare alltså en värdefull insats för både hälsa och miljö.

Svenska lantbrukare, odlare och hästägare använder årligen stora mängder plast i allt ifrån ensilage, säckar och odlingsfilm till plastdunkar för växtskydds- och ensileringsmedel. I Lantmännen och Trioplasts kampanj har färgglad plast använts för att uppmärksamma och samla in pengar till bröst- och prostatacancerforskning.

Svensk  Ensilageplast Retur AB (SvepRetur), ett branschägt materialbolag utan vinstintresse, ansvarar för att samla in förbrukad plast från gårdar runtom i Sverige, inklusive den rosa och blå plastfilmen som använts i kampanjen. Därefter går det insamlade materialet antingen till materialåtervinning eller till energiutvinning. Lantmännen och Trioplast är båda medlemmar i Svepreturs styrelse.

Av all plast som förbrukas på gårdar runtom i landet har SvepRetur målsättningen att minst 70 % ska samlas in. Förra året lämnade svenska lantbrukare in hela 18 000 ton plast för återvinning till SvepReturs insamlingsplatser runtom i landet. 

Den rosa och blå plasten är gjord i enlighet med den nya generationens tunnare sträckfilm. Det innebär mindre resursåtgång och därmed minskade koldioxidutsläpp och mindre plast att återvinna. Den tunnare plastfilmen har också resulterat i färre hylsor att ta hand om för återvinning och färre rullbyten i inplastaren, något som stoppar upp produktionen och kräver att traktorerna går på tomgång. Som medlemmar i SvepRetur arbetar Trioplast och Lantmännen med att minska den totala förbrukningen av plast och all den balplast som säljs återvinns.

Sammantaget beräknar Trioplast att ensilagefilmen som ingått i Lantmännens kampanj inneburet en 76 000 kg lägre förbrukning av balplast, 3700 färre hylsor att återvinna och totalt 220 000 kg lägre Co2-utsläpp. Genom engagemanget från svenska lantbrukare runtom i landet har kampanjen haft ett positivt avtryck på både hälsa och miljö.

 

"Det är oerhört roligt att vara med i något som uppmärksammas och engagerar samtidigt som det bidrar till forskningen att bekämpa bröst och prostatacancer"

Torbjörn Whalström, Marknadschef Handelsvaror Lantmännen