Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna. 

Kontaktuppgifter och pressbilder på koncernledning

Nedan ser du vilka personer som ingår i Lantmännens koncernledning. Högupplösta bilder på ledningsgruppen finns under varje person.

Per Olof Nyman

Vd, Koncernchef och Chef division Livsmedel
Anställd: 2008 

Ladda ned pressbild

Per Arfvidsson

Vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt Forskning & Utveckling
Anställd: 2011

Ladda ned pressbild

Elisabeth Ringdahl

Chef division Lantbruk
Anställd: 2015

Ladda ned pressbild

Werner Devinck

Chef Lantmännen Unibake
Anställd: 2013

Ladda ned pressbild

Håkan Pettersson

Chef division Maskin
Anställd: 2002

Ladda ned pressbild

Carl von Schantz

Chef division Energi
Anställd: 2011 

Ladda ned pressbild

Elisabeth Wallin Mononen

HR-direktör
Anställd: 2005 

Ladda ned pressbild

Krister Zackari

Chef Lantmännen Cerealia
Anställd: 2014 

Ladda ned pressbild

Ulf Zenk

Ekonomi- och finansdirektör, CFO
Anställd: 2012 

Ladda ned pressbild

Tove Cederborg

Styrelsens sekreterare
tove.cederborg@lantmannen.com
Chefsjurist
Anställd: 2011

Ladda ned pressbild