Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Per-Olof Nyman

Vd, Koncernchef och chef Division Livsmedel

Kontakt
More information

Per Arfvidsson

Vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt Forskning & Utveckling

Kontakt
More information

Elisabeth Ringdahl

Chef Division Lantbruk

Kontakt
More information

Håkan Pettersson

Chef Swecon

Kontakt
More information

Werner Devinck

Chef Lantmännen Unibake

Kontakt
More information

Carl-Peter Thorwid

Chef Lantmännen Cerealia

Kontakt
Mer information

Magnus Kagevig

Chef division Energi

Kontakt
More information

Ulf Zenk

Ekonomi- och finansdirektör, CFO

Kontakt
More information

Elisabeth Wallin Mononen

HR-direktör

Kontakt
More information

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Kontakt
More information