Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna. 

Kontaktuppgifter och pressbilder på koncernledning

Nedan ser du vilka personer som ingår i Lantmännens koncernledning. Högupplösta bilder på ledningsgruppen finns under varje person.

Per Olof Nyman

Vd, Koncernchef och Chef division Livsmedel
E-mail
Anställd: 2008 

Ladda ned pressbild

Per Arfvidsson

Vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt Forskning & Utveckling
E-mail
Anställd: 2011

Ladda ned pressbild

Elisabeth Ringdahl

Chef division Lantbruk
E-mail
Anställd: 2015

Ladda ned pressbild

Håkan Pettersson

Chef Swecon
E-mail
Anställd: 2002

Ladda ned pressbild

Werner Devinck

Chef Lantmännen Unibake
E-mail
Anställd: 2013

Ladda ned pressbild

Carl-Peter Thorwid

Chef Lantmännen Cerealia
E-mail
Anställd: 2014 

Ladda ned pressbild

Magnus Kagevik

Chef division Energi 
E-mail
Anställd: 2018

Ladda ned pressbild

Ulf Zenk

Ekonomi- och finansdirektör, CFO
E-mail
Anställd: 2012 

Ladda ned pressbild

Elisabeth Wallin Mononen

HR-direktör
E-mail
Anställd: 2005

Ladda ned pressbild

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare
E-mail
Anställd: 2011

Ladda ned pressbild