Koncernledning

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av vd tillika koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Per-Olof Nyman

Vd, Koncernchef och chef Division Livsmedel

More information

Per Arfvidsson

Vice vd, Varuflöde, Näringspolitik, IT, Hållbar utveckling samt Forskning & Utveckling

More information

Elisabeth Ringdahl

Chef Division Lantbruk

More information

Werner Devinck

Chef Lantmännen Unibake

More information

Carl-Peter Thorwid

Chef Lantmännen Cerealia

Kontakt
Mer information

Magnus Kagevig

Chef division Energi

More information

Ulf Zenk

Ekonomi- och finansdirektör, CFO

More information

Elisabeth Wallin Mononen

HR-direktör

More information

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

More information