Revisorer

Lantmännens förtroendevalda revisorer samt Revisionsbyrån E&Y AB.

Maude Fyrenius

Förtroendevald revisor
Hall Nors 503
624 56 Lärbo
maude.fyrenius@gmail.com

Gustav Jansson

Förtroendevald revisor
Sparrsätra Benala 2
745 95 Enköping
gustav@balek.se

Anders Åbyhammar

Förtroendevald revisor
Åbyhammar 113
732 72 Fellingsbro
abyhammar.gard@telia.com 

Revisionsbyrån E&Y AB

Anders Kriström

Auktoriserad revisor
EY (Ernst & Young)
Box 7850, 103 99 Stockholm
Tel: +46 (0)8 520 59 000
 anders.kristrom@se.ey.com