Koncernstyrelse

Lantmännens styrelsen består av tolv medlemmar, nio väljs av årsstämman och tre är arbetstagarledamöter. Inom styrelsen finns ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett ägarutskott.

Lantmännens verkställande direktör utses av styrelsen. Styrelsen ansvarar för den ekonomiska föreningens organisation och för att säkerställa en tillfredsställande kontroll av bokföring och att ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategiska planer och väsentliga policyer och övervakar att dessa följs och uppdateras. Lantmännens styrelse beslutar också om förvärv, avyttringar och större investeringar samt godkänner årsredovisning och delårsrapporter.


Pressbilder på koncernstyrelsen

Per Lindahl

Ordförande
per.lindahl@lantmannen.com
Ledamot sedan 2011, ordförande sedan maj 2017                               
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet, Lantmännens Forskningsstiftelse

Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Äggproduktion, 
växtodling av potatis och spannmål, kycklinguppfödning

Ladda ned pressbild

Hans Wallemyr

Vice ordförande 
hans.wallemyr@lantmannen.com
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet, Lantmännens Forskningsstiftelse
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion:
 Vindkraft, växtodling av spannmål och potatis, skog, uppfödning och utbildning av hopp- och dressyrhästar 

Ladda ned pressbild

Gunilla Aschan

Ledamot sedan 2015
gunilla@ullalva.se 
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Sverigeansvarig Jord & Skog
Produktion: Skog, växtodling, nötkött

Ladda ned pressbild

Ulf Gundemark

Ledamot sedan 2012
ulf.gundemark@telia.com
Ej medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag

Ladda ned pressbild

Pauline Lindwall

Ledamot sedan 2016
pauline.lindwall@hotmail.com
Ej medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag

Ladda ned pressbild

Thomas Magnusson

Ledamot sedan 2005
thomas.magnusson@lrf.se
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Mjölk, nötkött

Ladda ned pressbild

Johan Mattsson

Ledamot sedan 2015
j.mattsson@baretofta.com 
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen:
Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Slaktgris och växtodling

Ladda ned pressbild

Henrik Wahlberg

Ledamot sedan 2017
henrik.wahlberg@lantmannen.com
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet 

Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Mjölk, nötkött

Ladda ned pressbild

Ove Gustafsson

Ledamot sedan 2017
ove.forstena.gard@telia.com
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet 

Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Nötkött, spannmål

Ladda ned pressbild

Tommy Brunsärn

Arbetstagarrepresentant
tommy.brunsarn@lantmannen.com

Ledamot sedan 2007

Representant för Unionen
Huvudsysselsättning: Lead Buyer MRO/Capex 

Ladda ned pressbild

Pär-Johan Lööf

Arbetstagarrepresentant
par-johan.loof@lantmannen.com
Ledamot sedan 2013

Personalrepresentant Akademikerförbundet
Huvudsysselsättning: Innovation Project Manager Lantmännen R&D

Ladda ned pressbild

Tomas Welander

Arbetstagarrepresentant
tomas.welander@swecon.com
Ledamot sedan 2012
Representant för IF Metall
Huvudsysselsättning: Servicetekniker Swecon

Ladda ned pressbild

Tove Cederborg

Styrelsens sekreterare
tove.cederborg@lantmannen.com
Chefsjurist
Anställd: 2011

Ladda ned pressbild