Koncernstyrelse

Lantmännens styrelsen består av tolv medlemmar, nio väljs av årsstämman och tre är arbetstagarledamöter. Inom styrelsen finns ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett ägarutskott.

Lantmännens verkställande direktör utses av styrelsen. Styrelsen ansvarar för den ekonomiska föreningens organisation och för att säkerställa en tillfredsställande kontroll av bokföring och att ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategiska planer och väsentliga policyer och övervakar att dessa följs och uppdateras. Lantmännens styrelse beslutar också om förvärv, avyttringar och större investeringar samt godkänner årsredovisning och delårsrapporter.

Per Lindahl

Ordförande

Kontakt

Ledamot sedan 2011, ordförande sedan maj 2017
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet, Lantmännens Forskningsstiftelse
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Äggproduktion, växtodling av potatis och spannmål, kycklinguppfödning

Mer information

Hans Wallemyr

Vice ordförande

Kontakt

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet, Lantmännens Forskningsstiftelse
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Vindkraft, växtodling av spannmål och potatis, skog, uppfödning och utbildning av hopp- och dressyrhästar

Mer information

Gunilla Aschan

Ledamot sedan 2015

Kontakt

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Sverigeansvarig Jord & Skog
Produktion: Skog, växtodling, nötkött

Mer information

Ulf Gundemark

Ledamot sedan 2012

Kontakt

Ej medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag

Mer information

Sonat Burman-Olsson

Ledamot sedan 2018

Kontakt

Ej medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag

Mer information

Johan Mattsson

Ledamot sedan 2015

Kontakt

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Slaktgris och växtodling

Mer information

Henrik Wahlberg

Ledamot sedan 2017

Kontakt

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Mjölk, nötkött

 

More information

Ove Gustafsson

Ledamot sedan 2017

Kontakt

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Nötkött, spannmål

More information

Tommy Brunsärn

Arbetstagarrepresentant

Kontakt

Ledamot sedan 2007
Representant för Unionen
Huvudsysselsättning: Lead Buyer MRO/Capex

More information

Pär-Johan Lööf

Arbetstagarrepresentant

Kontakt

Ledamot sedan 2013
Personalrepresentant Akademikerförbundet
Huvudsysselsättning: Innovation Project Manager Lantmännen R&D

Mer information

Tomas Welander

Arbetstagarrepresentant

Ledamot sedan 2012
Representant för IF Metall
Huvudsysselsättning: Servicetekniker Swecon

Mer information

Tove Cederborg

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Kontakt

Anställd sedan 2011

Mer information