På gång

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2018 publicerad

Trots den svåra torkan visar Lantmännen på ett starkt resultat för 2018 med en historiskt hög utdelning till medlemmarna – de svenska lantbrukarna. Lantmännen har också gjort stora framsteg på...

Spaning inför skörd 2019

Fjolårets torka med nästan halverade spannmålsskördar slog hårt mot svenskt lantbruk och kommer att ha konsekvenser under flera år framåt. Nu har Lantmännens experter sammanställt en lägesbeskrivni...

Ta del av spaningen

Etanolarena Östergötland – världsledande biodrivmedelsteknik för hållbara godstransporter

Lantmännen Agroetanol ingår i nylanserade Etanolarena Östergötland – ett innovationskluster som visar upp produktion och användning av drivmedelsetanol (ED95) i tunga lastbilar för godstransporter.

Gör något för svenska bönder

Vi är vana vid att se livskraftiga svenska åkrar med grödor som frodas. Under våren och sommaren 2018 rådde värmebölja och torkan slog till. Det gjorde att fälten såg annorlunda ut. 

Titta på filmen

Presskontakter

Här finns kontaktuppgifter till pressansvariga på Lantmännen och Lantmännens divisioner. 

Bildbanken

I vår bildbank finns bland annat bilder från vår verksamhet, våra ägare, styrelse och koncernledning - och på våra produkter.

Designmanual & sponsring

Här hittar du Lantmännens designmanual och information om sponsring. 

Tidningar & publikationer

Ta del av Lantmännens publikationer Grodden, Tidskriften Cerealier och våra ekonomiska rapporter.