Sponsring

Vi på Lantmännen vill genom våra sponsringsåtaganden bidra med kunskap kring vårt ansvarstagande från jord till bord.

Jorden och vad som händer med den är helt avgörande för oss på Lantmännen. Den är ursprunget till allt vi producerar och grunden för hela vår verksamhet. Som en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk har vi både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Därför är våra samarbeten av varierande art, men målsättningarna är alltid att de ska ha ett brett engagemang inom det område där vi själva verkar och kan bidra. Samarbetena är därför noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med dem vi möter på vägen.


Sponsringsprojekt

Lantmännen sponsrar projekt på två olika nivåer.

På koncernnivå, för hela Lantmännen, sponsrar vi projekt där våra varumärken/affärer inom koncernen kan få gemensam nytta av ett och samma projekt, och där vi själva kan bidra. Det får gärna finnas i flera länder, på den nordiska eller internationella marknad, där vi verkar. Grunden i urvalsprocessen är att projektet ska tydliggöra vår position som ett ansvarstagande företag med kunskap i hela kedjan, från jord till bord.

Våra varumärken/affärsområden inom Lantmännen använder sponsring direkt kopplat till relationsskapande och försäljningsfrämjande aktiviteter. De projekt som valts ut här stärker en differentierad och särskiljande position eller egenskap för respektive varumärke. De projekt som varumärken/affärer väljer är projekt där de själva kan bidra och som frekvent och som en naturlig del kan användas i den dagliga kommunikationen och där uppvisa tydliga mätbara effekter.


Checklista för sponsring

Vi får många bra idéer och förslag på samarbeten av olika karaktär men tyvärr kan vi inte engagera oss i dem alla. Om du har ett projekt och tror att Lantmännen skulle kunna bidra till och dra nytta av som sponsor, ber vi dig att du tänker igenom följande punkter först.

  • Vi prioriterar projekt som stöder varumärket Lantmännen och vårt ansvar från jord till bord.
  • Vi vill kunna bidra med vår kunskap och passion för mat, hälsa och miljö – för en hållbar utveckling i samhället.
  • Vi prioriterar projekt som flera av våra företag/varumärken kan nyttja.
  • Projekten bör företrädesvis vara av nationell karaktär.
  • Sponsring handlar för oss inte om gåvor eller välgörenhet. Vi ser det istället som ett samarbete där båda parter får ett tydligt utbyte.
  • All sponsring ska överensstämma med vår uppförandekod. Därmed undviker vi att sponsra politiska eller religiösa organisationer, riskfyllda aktiviteter, aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska.
  • Du bör ha god framförhållning med din ansökan – åtminstone 3 månader innan projektstart.
  • Var konkret med dina motprestationer – ge oss en tydlig idé om vad Lantmännen vinner på ett samarbete.
  • Exponering av logotypen är inte ett huvudskäl för oss inom sponsring.
  • Produkter från våra företag är inte gratis för oss utan ses som en faktisk kostnad.